Kompenzacija, Cesija i Asignacija u Međunarodnom Poslovanju

30 новембра, 20210
kompenzacija-sa-inostranstvom.jpg

1. Uvod u Kompenzaciju, Cesiju i Asignaciju

U dinamičnom svetu međunarodne trgovine, kompanije često koriste različite metode plaćanja i naplate koje olakšavaju trgovinu. Tri ključna mehanizma – kompenzacija, cesija i asignacija – omogućavaju firmama veću fleksibilnost i efikasnost u međunarodnom poslovanju. Razumevanje ovih metoda ne samo da poboljšava efikasnost poslovanja, već i pomaže u izbegavanju pravnih komplikacija.

2. Kompenzacija u Međunarodnom Poslovanju

Kompenzacija je metod plaćanja gde se transakcije vrše kroz razmenu robe i usluga umesto tradicionalnim novčanim sredstvima. Ovaj metod je posebno koristan u situacijama gde je pristup devizama ograničen ili kada dve strane imaju uzajamna potraživanja i obaveze.

Pravni Okvir

  • Zakon o Spoljnotrgovinskom Poslovanju: Definiše opšte uslove za obavljanje kompenzacijskih poslova.
  • Zakon o Deviznom Poslovanju: Precizira devizne aspekte kompenzacionih poslova.
  • Odluka o Uslovima za Plaćanje: Specifično se bavi uslovima pod kojima se mogu obavljati kompenzacioni poslovi.

Važni Aspekti

  • Potrebno je pribaviti odobrenje Ministarstva pre zaključivanja ugovora.
  • Postoji pet osnovnih slučajeva kada Ministarstvo odobrava kompenzacione poslove, uključujući izvozno orijentisane poslove i nabavku specifične opreme ili materijala.
  • Potrebno je pratiti propise koji se odnose na redovan izvoz i uvoz.

3. Cesija i Asignacija

Cesija i asignacija su finansijski instrumenti koji omogućavaju prenos potraživanja i dugovanja među različitim stranama.

Cesija

  • Definicija: Prenos potraživanja od jednog rezidenta (cedenta) na drugog rezidenta (cesionara).
  • Primena: Koristi se u različitim situacijama, uključujući faktoring i finansijske transakcije.

Asignacija

  • Definicija: Proces gdje rezident-dužnik upućuje drugog rezidenta da izvrši uplatu poveriocu nerezidentu.
  • Primena: Često se koristi u složenim finansijskim aranžmanima, posebno u međunarodnom trgovačkom finansiranju.

4. Prenos Potraživanja i Dugovanja

Prenos potraživanja i dugovanja je bitan deo međunarodnih finansijskih operacija. To uključuje prenos između rezidenata i nerezidenata, kao i unutar grupa rezidenata. Važno je voditi računa o regulativama koje se odnose na prenos potraživanja, uključujući potrebu za odgovarajućim ugovorima i dozvolama.

5. Zaključak

Razumevanje i pravilna primena metoda kompenzacije, cesije i asignacije ključno je za uspešno međunarodno poslovanje. Ove metode ne samo da nude veću fleksibilnost i efikasnost, već i pomažu u optimizaciji cash flow-a i smanjenju finansijskih rizika. Pravilnim upravljanjem ovim metodama, kompanije mogu unaprediti svoju poziciju na međunarodnom tržištu.

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *