E-FAKTURA – pojam, elementi, obveznici, primena

8 децембра, 20210
e-faktura.jpg

Zakon o elektronskom fakturisanju, koji je stupio na snagu početkom maja ove godine, unosi revolucionarne promene u poslovno okruženje Srbije. Primena zakona, prvobitno predviđena za početak 2022. godine, odložena je do 30. aprila 2022, zbog složenosti implementacije ovog koncepta.

Šta je E-Faktura?

E-faktura je digitalni ekvivalent papirne fakture. To je elektronski dokument koji se kreira, šalje, prima i čuva isključivo putem elektronskih kanala, poput interneta. E-faktura obuhvata zahtev za plaćanje nakon transakcija, kao i sve prateće informacije.

Ko su Obveznici E-Fakturisanja?

 • Subjekti javnog sektora uključuju državne organe i javna preduzeća.
 • Subjekti privatnog sektora koji su PDV obveznici.
 • Subjekti oba sektora moraju izdavati i primati e-fakture.

Izuzeci od obaveze izdavanja e-faktura uključuju promet na malo i određene međunarodne transakcije.

Elementi E-Fakture

Zakon nalaže da e-faktura sadrži sledeće elemente:

 • Identifikacione podatke izdavaoca i primaoca,
 • Brojeve poslovnih računa,
 • Instrukcije za plaćanje,
 • Detalje o transakciji, uključujući PDV,
 • Ukupan iznos fakture.

Sistem Elektronskih Faktura

E-fakture se izdaju kroz centralizovani sistem elektronskih faktura kojim upravlja centralni informacioni posrednik. Ovaj sistem omogućava sigurnu razmenu e-faktura u skladu sa srpskim standardima elektronskog fakturisanja.

Početak Primene

 • Javni sektor: Obaveza izdavanja e-faktura počinje od 30. aprila 2022. za transakcije unutar sektora, a od 1. jula 2022. prema privatnom sektoru.
 • Privatni sektor: Obaveza izdavanja e-faktura prema javnom sektoru počinje od 30. aprila 2022., dok će obaveza izdavanja e-faktura unutar privatnog sektora početi od 1. januara 2023.

Ciljevi Uvođenja E-Faktura

Primarni ciljevi uključuju:

 • Harmonizaciju sa praksom EU,
 • Efikasniju kontrolu PDV-a,
 • Smanjenje poreske utaje,
 • Automatizaciju računovodstvenih procesa,
 • Smanjenje potrebe za fizičkim skladištenjem dokumenata.

E-faktura predstavlja značajan korak ka digitalizaciji poslovanja u Srbiji, s potencijalnim dugoročnim benefitima za ekonomsku efikasnost i transparentnost.

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *