Srbija i Singapur – ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja

16 децембра, 20210
Srbija-i-singapur.jpg

Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja između Srbije i Singapura, potpisan u jeku pandemije koronavirusa, otvara novo poglavlje u ekonomskim odnosima dve države. Dokument, koji je stupio na snagu u julu tekuće godine, postavlja temelje za buduću finansijsku saradnju i investicione projekte između dve zemlje, pružajući pravni okvir za transparentnost i efikasnost poslovnih transakcija.

Beneficirane Stope Poreza i Primena UIDO

Dividende

  • 5% bruto iznosa, kada je stvarni vlasnik kompanija s najmanje 25% kapitala kompanije isplatioca dividende;
  • 10% bruto iznosa u svim ostalim slučajevima.

Kamate

  • 10% od bruto iznosa kamate.

Autorske Naknade

  • 5% bruto iznosa za autorska prava na umetnička, naučna, književna dela, uključujući softver;
  • 10% bruto iznosa za industrijsku svojinu, kao što su patenti i know-how.

Ključni Uslovi za Primenu Ugovora

  • Isplatilac mora imati potvrdu o rezidentnosti primaoca prihoda;
  • Nerezident mora biti stvarni vlasnik prihoda.

Važnost za Poslovanje

Pravni okvir koji UIDO postavlja, rezultira povećanjem konkurentnosti i privlačnosti Srbije kao investicione destinacije. Olakšice u oporezivanju koje UIDO omogućava, podstiču strane investicije i unapređuju bilateralnu saradnju.

Značaj za Investitore

Investitori iz Singapura sada mogu ulagati u Srbiju sa jasno definisanim i povoljnijim poreskim okvirom. Sa druge strane, srpske kompanije dobijaju priliku za širenje poslovanja na singapursko tržište, što može rezultirati značajnim ekonomskim benefitima.

Implementacija Ugovora

  • Srbija: Primena počinje od 01. januara 2022. za sve obaveze nastale nakon tog datuma.
  • Singapur: Primena u odnosu na poreze po odbitku počinje od iznosa plaćenih ili podležnih plaćanju od 01. januara 2022. i za ostale poreze od fiskalne godine koja počinje 01. januara 2023.

Poreska Mreža Srbije

Ovim UIDO, Srbija širi svoju mrežu ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja na ukupno 61 državu, čime se potvrđuje kao zemlja otvorena za međunarodno poslovanje i spremna na prilagođavanje globalnim ekonomskim trendovima.

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *