Zakon o porezu na dohodak građana i zakon o doprinosima – Izmene i dopune

23 децембра, 20210
Zakon-o-porezu-na-dohodak.jpg

Izmene Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje u Republici Srbiji, koje su stupile na snagu 1. januara 2022. godine, donose niz podsticaja i olakšica s ciljem promovisanja ekonomskog razvoja i privlačenja investicija. Vlada Srbije je, u sklopu ekonomske politike, uvela mere fiskalnog rasterećenja koje se tiču prihoda od rada i stimulisanja zapošljavanja putem različitih beneficija i povlastica za poslodavce.

 

Jedna od ključnih izmena je povećanje neoporezivog iznosa zarade sa 18.300 na 19.300 dinara, što direktno vodi ka smanjenju poreza na zarade. Ova promena ima za cilj da smanji fiskalni teret na građane i poveća njihovu neto zaradu.

Druga značajna promena je smanjenje stope doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) sa 25,5% na 25%. To se odražava na smanjenje obaveza po osnovu doprinosa kako za zaposlene, tako i za poslodavce, što bi trebalo da rezultira nižim troškovima poslovanja i većim neto primanjima za zaposlene.

 

Zakonodavac je produžio i period primene postojećih olakšica za zapošljavanje, omogućivši povraćaj dela uplaćenih poreza i doprinosa u iznosima od 65% do 75%, zavisno od kategorije zaposlenog. Time se nastavlja podrška zapošljavanju novih radnika i motivisanju preduzetnika da prošire svoje poslovanje.

 

Noviteti uključuju i olakšice za privredna društva koja zapošljavaju osobe angažovane na inovacionim delatnostima, kao i za kompanije koje se bave istraživanjem i razvojem. Poslodavci koji zapošljavaju radnike na poslovima istraživanja i razvoja mogu računati na značajno poresko rasterećenje u vidu oslobođenja od plaćanja 70% poreza na zarade i doprinosa za PIO.

 

Kako bi se maksimalno iskoristile ove olakšice, neophodno je da poslodavci i zaposleni pažljivo prate promene u zakonodavstvu i blagovremeno prilagode svoje poslovanje novim pravilima. Ove izmene i dopune su izraz napora Vlade Srbije da stvori povoljnije poslovno okruženje i olakša privrednim subjektima da se nose sa izazovima i iskoriste prilike na tržištu.

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *