Zakon o porezu na dohodak građana i zakon o doprinosima – Izmene i dopune

23 decembra, 20210
Zakon-o-porezu-na-dohodak.jpg

Izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana i zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Vlada Republike Srbije utvrdila je tekst Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana kao i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za socijalno osiguranje koje je dana 4. novembra 2021, kao predlagač, dostavila Narodnoj skupštini Republike Srbije, radi razmatranja i usvajanja. Narodna skupština Republike Srbije je 26. novembra 2021 usvojila ove predloge. Odredbe oba Zakona stupaju na snagu 1. januara 2022.

Razlozi za donošenje oba zakona sadržani su u potrebi da se omogući privredni rast i razvoj kao i priliv investicija. Radi postizanja ovih ciljeva izmene i dopune sadrže mere koje su pre svega, podsticajnog karaktera, i to:

1) Mere fiskalnog rasterećenja prihoda koji su ostvareni radom, a to su:

– povećanje neoporezivog iznosa zarade sa 18.300 rsd na 19.300 rsd

– smanjenje stope doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje (doprinos PIO) sa 25,5 % na 25%

2) Mere stimulisanja zapošljavanja, produženjem perioda primene postojećih olakšica za zapošljavanje određenih kategorija lica

– produženje perioda primene postojećih olakšica za zapošljavanje novih lica koje se ostvaruju u vidu povraćaja dela plaćenog poreza i doprinosa po osnovu zarade novozaposlenog lica u iznosu od 65% do 75% sa 31. decembra 2021 na 31. decembar 2022

– izmena uslova za korišćenje oslobođenja po osnovu zarade osnivača zaposlenog u novoosnovanom privrednom društvu koje obavlja inovacionu delatnost

– preciziranje i produženje perioda primene oslobođenja od plaćanja poreza i doprinosa za PIO po osnovuzarade kvalifikovanog novozaposlenog lica, do 2025. godine.

Takođe, od 1. januara 2022 u primeni će biti i dve nove olakšice:

– za poslodavca koji zapošljava određenu kategoriju lica

– za poslodavca koji u okviru svoje delatnosti na teritoriji Republike Srbije obavljaju istraživanje i razvoj, u slučaju kada isplaćuje zaradu zaposlenom koje je neposredno angažovan na poslovima istraživanja i razvoja.

Povećanje neoporezivog iznosa zarade

Neoporezivi iznos se povećava sa 18.300 rsd na 19.300 rsd. To znači da se smanjuje osnovica poreza na zaradu pa i iznos poreza po tom osnovu. Na taj način obezbeđuje se manje fiskalno opterećenje prihoda koje fizička lica ostvare po osnovu rada.

 

Smanjenje stope doprinosa za PIO

Od 1. januara 2022 primenjuje se nova, niža stopa po kojoj se obračunava i plaća doprinos PIO u visini od 25%, umesto u visini od 25,5%. To znači da se doprinos PIO na teret isplatioca obračunava i plaća po stopi od 11%, umesto 11,5%. Na ovaj načinse obezbeđuje manje fiskalno opterećenje svih prihoda koje ostvaruje fizičko lice po osnovu rada a sa druge strane dolazi do smanjenja troškova poslovanja za poslodavce.

Produženje perioda primene postojećih olakšica za zapošljavanje novih lica koje se ostvaruju u vidu povraćaja dela plaćenog poreza i doprinosa po osnovu zarade novozaposlenog lica u iznosu od 65% do 75%

Produženjem perioda primene ovih olakšica, pre svega, obezbeđen je kontinuitet u podsticanju zapošljavanja. Sa jedne strane, na ovaj način se daje mogućnost poslodavcima koji su u prethodnom periodu već započeli sa korišćenjem ovih olakšica da nastave da iste koriste i u 2022. godini. Sa druge strane, produženjem perioda primene postojećih olakšica očekuje se da će doći do stimulacije zapošljavanja novih lica u toku 2022. godine

Novoosnovana privredna društva koja obavljaju inovacionu delatnost

Poslodavac može da ostvari olakšicu za zarade osnivača isplaćene u periodu od 36 meseci od kada je osnovano privredno društvo. Iznos mesečne zarade svakog osnivača za koju poslodavac može da koristi pravo na oslobođenje ograničen je na visinu od 150.000 rsd mesečno, a ukoliko je iznos zarade viši od ovog iznosa, pravo na oslobođenje može da se koristi u visini najviše do 150.000 rsd.

Stimulisanje zapošljavanja uvođenjem novih olakšica

Od 1. marta 2022. biće u primeni dve nove olakšice. Prva se odnosi na poslodavca koji zasnuje radni odnos sa novozaposlenim licem na način da se poslodavac oslobađa obaveze plaćanja 70% obračunatog i  obustavljenog poreza na zarade kao i 100% doprinosa PIO i na teret zaposlenog i na teret poslodavca i to po osnovu isplate novozaposlenog lica isplaćenu zaključno sa 31.decembrom 2024.

Druga olakšica odnosi se na poslodavca koji u okviru svoje delatnosti na teritoriji Republike Srbije obavlja istraživanje i razvoj i to po osnovu zarade lica koja su neposredno angažovana na poslovima istraživanja i razvoja na način da se poslodavac oslobađa obaveze plaćanja 70% obračunatog i obustavljenog poreza na zarade kao i 100% doprinosa PIO i na teret zaposlenog i na teret poslodavca srazmerno vremenu koje takva lica provedu  na poslovima istraživanja ili razvoja u odnosu na puno radno vreme.

 

 

 

 

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *