Zajedničko ulaganje u Srbiji – Izazov za strance

9 februara, 20220
zajednicko-ulaganje-u-srbiji.jpg

U vreme globalizacije, mogućnosti opstanka i napredovanja na privrednih subjekata na tržištu, suočenih sa jakom konkurencijom, je sposobnost da se reaguje na česte tržišne promene.
Kao odgovor na turbulentost tržišta privredni subjekti vide u nečemu što zovemo Zajedničko ulaganje, mogućnost prevazilaženja ili prilagođavanja promenama.

Zajedničko ulaganje predstavlja jedan od najčešćih načina povezivanja učesnika na tržištu. Zajedničko ulaganje – joint venture je ugovorno povezivanje dva ili više učesnika na tržištu u cilju ostvarivanja određenog zajedničkog poduhvata i to tako što ugovorne strane zajednički ulažu sredstva u poslovni poduhvat, dele rizik, zajednički donose odluke. Nakon završetka i dolaska do cilja koji su ulagači zajedno odredili deli se zarada, a neretko i gubici. Zajedničko ulaganje uglavnom traje onoliko koliko traje i određeni projekat, nakon čega saradnja prestaje, mada u određenim slučajevima partneri mogu i nastaviti da sarađuju osnivanjem zajedničke firme.

Danas kada govorimo o zajedničkom ulaganju u Republici Srbiji govorimo o ulaganju domaćih i stranih ulagača u vlasništvo. Prednosti se sastoje u sledećim činjenicama:

  1. Srbija ima strateški dobru poziciju na mapi jugoistočne Evrope
  2. prihvatljivi porezi i poreski podsticaji (poreski podsticaji za startap)
  3. jednostavno, brzo i finansijski povoljno pravno formiranje privrednog subjekta
  4. Carinske olakšice
  5. Komisija za zaštitu konkurencije
  6. visoko kvalifikovan kadar i dr.

Dobra strana zajedničkih ulaganja je i ograničeno vreme trajanja ovakvih ugovora, jer ni jedna strana nema obavezu trajnog vezivanja u poslovno pravnom odnosu. Na ovaj način svako ima mogućnost da napusti poduhvat posle završenog projekta. Međutim, ako se ispune očekivanja dobrom realizacijom zajedničkog projekta ne postoje pravne prepreke da učesnici pređu u trajni oblik partnerstva. Izazov je otvoren bilo kroz zajedničko ulaganje ili kroz neki od pravnih oblika privređivanja u Srbiji.

 

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *