Promene u Obračunu Prihoda od Januara 2022.

3 фебруара, 20220
Obracun-prihoda-fizickih-lica-od-januara-2022.jpg

Promene u Obračunu Prihoda od Januara 2022. za Fizička Lica i Osnivače u Srbiji

Od januara 2022. godine stupile su na snagu nove regulative koje donose promene u obračunu prihoda fizičkih lica po osnovu ugovora van radnog odnosa i doprinosa za osnivače preduzeća. Smanjenje stope doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) sa 25,5% na 25% implicira smanjenje ukupnog tereta doprinosa na različite vrste naknada koje se isplaćuju fizičkim licima.

Promene u Obračunu Naknada

Za prihode isplaćene nakon 1. januara 2022, koji su ugovoreni u 2021. godini, primenjuje se nova stopa od 25%. Ovo se odnosi i na bruto i neto ugovorene prihode. Ako su prihodi ugovoreni u bruto iznosu, smanjenje doprinosa PIO dovodi do povećanja neto iznosa koji se isplaćuje licu. Za prihode ugovorene u neto iznosu, smanjenje doprinosa PIO ne utiče na neto iznos koji se isplaćuje, ali menja strukturu bruto iznosa.

Promene Koeficijenata za Preračunavanje

Smanjenje doprinosa za PIO takođe dovodi do promena koeficijenata za preračunavanje sa neto na bruto iznos, utičući na autorske naknade, ugovore o delu i druge vrste prihoda.

Privremeni i Povremeni Poslovi (PP Poslovi)

Nove regulative uvode doprinos za PIO na teret poslodavca od 11% i novu najnižu mesečnu osnovicu za obračun socijalnih doprinosa od 30.880 dinara, kao i najvišu osnovicu od 441.140 dinara.

Obračun Doprinosâ za Osnivače

Osnivači koji nisu zasnovali radni odnos sa svojim preduzećem sada imaju najnižu mesečnu osnovicu doprinosa postavljenu na 35% prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji, uz mogućnost da osnivač svojom odlukom odredi visinu osnovice za plaćanje socijalnih doprinosa. Na osnovicu koju utvrđuje osnivač, preduzeće obračunava doprinose za PIO, a ako osnivač nije osiguran po drugom osnovu, tada se obračunavaju i doprinosi za zdravstveno osiguranje i osiguranje u slučaju nezaposlenosti.

Podnošenje Poreskih Obrazaca

Za obračun i plaćanje doprinosa koristi se elektronski obrazac PP OD-O koji se podnosi Poreskoj upravi, a obaveze se plaćaju najkasnije do 15. u mesecu za prethodni mesec.

Zaključak

Ove izmene imaju za cilj da olakšaju fiskalno opterećenje i pojednostave postupke obračuna prihoda i doprinosa. Poreski obveznici trebaju biti svesni ovih promena kako bi se osigurali da njihovi obračuni i isplate budu u skladu sa najnovijim zakonskim odredbama.

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *