Neaktivnost Privrednih Subjekata i Izjava o Neaktivnosti

18 фебруара, 20220
Neaktivnost-privrednih-subjekata.jpg

Neaktivnost privrednih subjekata je tema od značaja za vlasnike i direktore takozvanih „neaktivnih društava“ u Republici Srbiji. Postoji često zabluda da umesto finansijskih izveštaja, ova društva mogu predati izjavu o neaktivnosti, međutim, ovakav postupak nije tako jednostavan kao što se na prvi pogled čini.

Zakonski Okvir za Dostavljanje Finansijskih Izveštaja

Zakon o računovodstvu nalaže svim privrednim subjektima obavezu dostavljanja finansijskih izveštaja Agenciji za privredne registre (APR). Ovi izveštaji detaljno prikazuju rezultate poslovanja, kao i stanje imovine, obaveza, potraživanja i kapitala društva. U zavisnosti od veličine subjekta, varira i obim potrebnih izveštaja.

Promene u Zakonu i Jedinstven Rok za Predaju

Najnovijim izmenama Zakona o računovodstvu, koje su stupile na snagu početkom 2022. godine, uveden je jedinstven rok za predaju finansijskih izveštaja – 31. mart. Ove izmene takođe utiču na obim izveštaja koji se dostavlja, posebno za mikro pravna lica i preduzetnike.


Uslovi za Izjavu o Neaktivnosti

Za preduzetnike postoji opcija „mirovanja“ aktivnosti, dok za pravna lica takav status ne postoji u zakonu. Stoga, retki su slučajevi kada pravno društvo može podneti izjavu o neaktivnosti, koja je regulisana članom 44. stavom 6 Zakona o računovodstvu. Ovde se ističu dva ključna uslova:

  1. Da subjekt nije imao poslovne događaje.
  2. Da nema podataka u poslovnim knjigama o imovini i obavezama.

Realnost Neaktivnih Društava

U praksi, izuzetno je teško da društvo ne ima poslovne događaje ili podatke o imovini i obavezama tokom cele godine. Svaki izvod banke sa naknadom za održavanje računa može se smatrati poslovnim događajem, čime se isključuje mogućnost podnošenja izjave o neaktivnosti za narednu godinu.

Procedura Predaje Izjave o Neaktivnosti

Ako su ispunjeni uslovi za predaju izjave o neaktivnosti, pravno lice tu izjavu podnosi elektronski preko aplikacije APR-a, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću zakonskog zastupnika. Važno je napomenuti da ova izjava mora biti potpisana isključivo od strane zakonskog zastupnika sa njegovim elektronskim potpisom.

Zaključak

Neaktivnost privrednog subjekta zahteva pažljivu analizu i razumevanje zakonskih obaveza. U većini slučajeva, privredna društva moraju predavati redovne finansijske izveštaje, bez obzira na svoju aktivnost ili neaktivnost u poslovnoj godini. Stoga je za svako društvo preporučljivo da zatraži profesionalnu pomoć kako bi se osigurala usklađenost sa zakonskim propisima i izbegle potencijalne pravne komplikacije.

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *