Vraćanje oduzetog PIB-a

15 decembra, 20220
vracanje-pib-a.jpg

U prethodnom članku smo govorili o uslovima koji dovode do oduzimanja PIB-a, znači kada Poreska uprava u postupku kontrole, odnosno u postupku provere na osnovu podataka iz službene evidencije, utvrdi da su u vreme dodele PIB postojale smetnje za dodelu PIB (odnosno neizmirene poreske obaveze), Poreska uprava donosi rešenje o oduzmanju PIB-a. Rešenjem privremeno se oduzima dodeljeni PIB – do otklanjanja tih smetnji. Primerak rešenja Poreska uprava dostavlja i  banci i organizaciji nadležnoj za prinudnu naplatu iz novčanih sredstava sa računa obveznika ili zabrane raspolaganja sredstava na računima kod poslovnih banaka.

 

Kao što i ZPPPA kaže, PIB se rešenjem privremeno oduzima – do otklanjanja uočenih smetnji. Iako ovo često po formulaciji zaista zvuči kao jedno privremeno stanje, u praksi se pokazalo da ono ume i te kako da se oduži.

Ukoliko je razlog oduzimanja PIB-a poreski dug kao što to i jeste najčešći slučaj, potrebno je najpre izvršiti uvid u strukturu dugovanja, radi provere da li su određena potraživanja zastarela ili su pogrešno knjižena, pa u skladu sa time podneti i odgovarajuće zahteve nadležnoj filijali poreske uprave. Naročito ukoliko su spomenuti postupci nužni radi zaključenja reprograma poreskog duga, koji je uz izmirenje poreskog duga  drugi način da se otklone razlozi za oduzimanje PIB-a.

 

Poreska uprava može, na  zahtev poreskog obveznika, u celosti ili delimično, odložiti plaćanje dugovanog poreza, pod uslovom da plaćanje dugovanog poreza:

1) za poreskog obveznika predstavlja neprimereno veliko opterećenje;

2) nanosi bitnu ekonomsku štetu poreskom obvezniku.

 

Poreska uprava može da odobri odlaganje plaćanja dugovanog poreza na rate, ali najduže do 60 meseci, uz mogućnost korišćenja odloženog plaćanja do 12 meseci.

Odredbama Zakona o poreskompostupku i poreskoj administraciji propisano je da u postupku odlučivanja o odlaganju plaćanja dugovanog poreza, od poreskog obveznika se zahteva davanje sredstava obezbeđenja naplate, koja ne mogu biti manja od visine dugovanog poreza čije se plaćanje odlaže.

 

Treba imati u vidu da je oduzimanjem PIB-a celokupan posao blokiran i da se pored poreskog dugovanja troškovi samo gomilaju protekom vremena, potrebno brzo delovanje, precizno i najvažnije – uporno!

Nakon otklanjanja razloga za oduzimanje PIB-a, potrebno je podneti zahtev Poreskoj upravi (takođe nadležnoj filijali), za donošenje rešenja kojim se PIB vraća. Treba imati u vidu da otkalnjanjem razloga za oduzimanje PIB-a ne postoji automatizam po kome se PIB vraća, veća ma kako to zvučalo formalno mora se podneti zaztev Poreskoj upravi. Zato smo smomenuli da je za ovo rešenje neophodna već spominuta upornost. Naime, ZPPPA ne propisuje konkretan rok za vraćanje PIB-a. Centrala Poreske uprave koja odlučuje o podnetom zahtevu ima opšti rok od 30 dana da reši Vaš zahtev, a koji može biti produžen za još 30 dana.

 

Slučajevi oduzmanja PIB-a, kao i postupak vraćanja PIB-a, su loši primeri šta može da se desi, i šta se dešava, već na prvom koraku, posle same registacije privrednog subjekta u APR-u ako to ne poverite stručnim licima, ako već sami niste za to kvalifikovani. Iako to na početku ne deluje tako, praksa je pokazala da je mnogo bolje uložiti vreme, trud, pa i novac, u ličnu pravnu sigurnost i pravnu sigurnost celokupnog posla, kako bi blagovremeno, a bez presije gubitaka i dugovanja, imali mnogo jasnije i izvesnije mogućnosti poslovanja. Da biste izbegli loša iskustva na raspolaganju su Vam timovi kako „Kreativne finansije“ tako i našeg matičog udruženja „Welcome to Serbia“.

 

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *