Uvoz opreme stranih osnivača u Srbiji – Carinsko oslobađanje

25 августа, 20220
uvoz-opreme.jpg

Carinsko Oslobođenje za Uvoz Opreme Stranih Osnivača u Srbiji

Uvoz opreme kao kapitalni ulog stranog osnivača u Srbiji donosi određene finansijske beneficije u vidu carinskog oslobođenja. Zakon o ulaganjima propisuje oslobođenje od carinskih dažbina za opremu koja se uvozi kao deo stranog ulaganja, pod uslovom da oprema odgovara propisima o zdravlju, bezbednosti i zaštiti životne sredine.

Uredba Vlade o Carinskim Povlasticama

Privredna društva koja su registrovana za delatnosti podobne za podsticaje mogu koristiti carinske povlastice u skladu sa Uredbom koja detaljno propisuje uslove i postupke. Carinska povlastica se koristi u skladu sa pravilima o regionalnoj investicionoj državnoj pomoći i de minimis pomoći. Postoje izuzeci gdje pravo na povlasticu nije dozvoljeno, kao što su sektori saobraćaja, softverskog razvoja, ugostiteljstva i igara na sreću.

Uslovi za Ostvarivanje Carinskih Povlastica

Da bi ostvarili pravo na carinsko oslobođenje, privredna društva moraju upisati ugovor o ulaganju ili odluku o ulaganju kao zabeležbu u Registar privrednih subjekata. Oprema uvezena pod ovim uslovima ne može se otuđiti ili koristiti za druge svrhe unutar perioda od tri godine od dana uvoza.

Potrebna Dokumentacija za Ostvarivanje Prava

Privredna društva koja apliciraju za carinsku povlasticu treba da pripreme i podnesu sledeću dokumentaciju:

  • Odluku o povećanju kapitala i procenu vrednosti nenovčanog uloga.
  • Garantni list kao dokaz o kvalitetu i uslovima garancije za opremu.
  • Ugovor o dodeli finansijskih podsticaja od strane države.
  • Izjave o nepostojanju de minimis pomoći i o nameni uvozne opreme.
  • Izjave o svim primljenim državnim pomoćima.
  • Izvod iz Registra privrednih subjekata o podacima privrednog društva.

Postupak i Odluka Carinskih Vlasti

Na osnovu kompletirane dokumentacije, carinski organ donosi rešenje o oslobađanju od plaćanja uvoznih dažbina na uvezenu opremu. Ova odluka je ključna za efikasno i povoljno poslovanje stranih ulagača u Srbiji, jer umanjuje inicijalne troškove ulaganja kroz carinske olakšice.

Važno je Napomenuti:

  • Carinske povlastice su strogo regulisane i zahtevaju precizno poštovanje zakonskih procedura.
  • Oprema uvezena pod ovim povlasticama ima poseban status i restrikcije u pogledu njenog korišćenja i otuđenja.
  • Strani ulagači moraju biti svesni da je upotreba uvezenih sredstava strogo vezana za delatnosti koje su registrovane i odobrene od strane nadležnih organa.

Za sve dodatne informacije i pomoć u procesu ostvarivanja carinskih olakšica, Kreativne Finansije pružaju podršku i savetovanje kako bi se osiguralo da strani investitori u potpunosti iskoriste prednosti koje nudi srpsko zakonodavstvo.

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *