Uvoz opreme kao ulog stranog osnivača – Carinsko oslobađanje

25 avgusta, 20220
uvoz-opreme.jpg

Uvoz opreme kao ulog stranog osnivača

 

Jedna od pogodnosti predviđenih Zakonom o ulaganjima za strane investitore je i carinsko oslobođenje kod uvoza opreme, koji se vrši u smislu stranog ulaganja.

 

Zakonom o ulaganjima propisano je da je uvoz opreme koji predstavlja ulog osnivača, slobodan i oslobođen od plaćanja carine i drugih uvoznih dažbina, osim putničkih motornih vozila i automata za zabavu i igre na sreću, pod uslovom da je oprema koju ulagač uvozi u skladu sa propisima  kojima se uređuju zdravlje i bezbednost građana i zaštita životne sredine.

Vlada je bliže uredila postupak, visinu i rok za ostvarivanje olakšica i oslobađanja od carinskih i drugih dažbina na uvoz opreme stranog ulagača.

 

 

Prema članu 2. tačka 2 Uredbe propisano je da je korisnik carinske povlastice privredno društvo koje je registrovano u Republici za obavljanje delatnosti za koje je dozvoljena dodela podsticaja u skladu sa propisima kojima se uređuju kriterijumi, uslovi i način privlačenja direktnih investicija.

Članom 2. tačka 3 Uredbe propisano je da oprema jesu:

– novi proizvodni pogoni, mašine i oprema koji se nabavljaju i drže radi proizvodnje pogona

– novi proizvodni pogoni , mašine i oprema koju privredno društvo direktno nabavlja a registruje kao ulaganje u formi zabeležbe

 

Pravo na carinsku povlasticu privredno društvo ostvaruje u skladu sa pravilima za dodelu državne pomoći i to:

– u skladu sa pravilima za dodelu regionalne investicione državne pomoći

– u skladu sa pravilima za dodelu de minimis državne pomoći

Uredbom je propisano i u kojim slučajevima nema mogućnosti za ostvarenje prava na carinsku povlasticu  – za nabavku opreme u sektorima saobraćaja, razvoja softvera, ugostiteljstva, igara na sreću…

Carinska povlastica se može koristiti do visine upisanog nenovčanog uloga u privredno društvo. Privredno društvo je dužno, radi ostvarivanja prava na carinsku povlasticu, da u Registru privrednih subjekata upiše zabeležbu ulaganja – nabavke opreme koja će biti uvezena kao ulog osnivača. Upisuje se ugovor ili odluka privrednog društva o ulaganju.

 

 

Oprema se ne može otuđiti, dati drugom na upotrebu ili koristiti u druge svrhe u roku od tri godine od dana stavljanja robe u slobodan promet.

Privredno društvo koje podnosi zahtev za carinsku povlasticu priprema sledeću dokumentaciju:

– odluku o povećanju kapitala i procenu vrednosti nenovčanog uloga

– garantni list

– ugovor o dodeli sredstava podsticaja

– izajvu da nije korisnik de minimis državne pomoći

-izjavu da oprema koja se uvozi služi za obavljanje delatnosti

– izjavu o svim drugim dodeljenim državnim pomoćima

– izvod o registrovanim podacima o privrednom društvu upisanom u Registar privrednih subjekata

 

Na osnovu podnetog zahteva carinski organ donosi rešenje o oslobađanju od plaćanja uvoznih dažbina na uvoz opreme.

 

 

 

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *