Ulog stranog ulagača – Srbija

17 avgusta, 20220
Ulog-stranog-ulagaca-srbija.jpg

Ulaganje u Srbiji – Ulog stranog ulagača

 

Donošenjem Zakona o ulaganjima stvoren je opšti pravni okvir za ulaganje u Republici, uz naglasak na jednakost domaćih i stranih, fizičkih ili pravnih lica.

 

Zakonom o ulaganjima su date definicije osnovih pojmova, tako je ulaganje u smislu ovog Zakona definisano kao:

– direktno ulaganje – ulaganje u materijalna i nematerijalna sredstva privrednog društva

– indirektno ulaganje – sticanje udela ili akcija u privrednom društvu

 

 

Obzirom na određene dileme koje su se javljale u praksi ovim Zakonom je propisano šta se smatra ulaganjem. Tako se ulaganjem ne smatra novčano ili drugo potraživanje koje neposredno proizilazi iz komercijalnog ugovora, kao ni novčano potraživanje koje proističe iz kredita u vezi sa komercijalnim ugovorom.

 

 

Članom 3. stav 1. tačka 2 Zakona, ulagač je definisan kao domaće ili strano pravno ili fizičko lice koje je izvršilo ulaganje iz tačke 1 ovog člana na teritoriji Republike Srbije.

Indirektno ulaganje iz Zakona o ulaganjima, koje se vrši kroz sticanje udela ili akcija u osnovnom kapitalu, može asocirati na direktno investiranje. Međutim, pod stranim direktnim investicijama se podrazumeva ulaganje nerezidenta u Republici u pravno lice sa ciljem da se uključi u upravljanje poslovima tog pravnog lica kroz sticanje najmanje 10% učešća u osnovnom kapitalu, odnosno najmanje 10% glasačkih prava.

 

 

Pored navedenog, ukazuje se i na definiciju direktnog ulaganja. Ono obuhvata:

– osnivanje privrednog društva, ogranka, predstavništva

– kupovinu udela ili akcija u kapitalu

– dokapitalizaciju privrednog društva

– svaki drugi oblik ulaganja stranog lica u Republici Srbij

 

 

Oporezivanje stranaca u Srbiji

 

Stranim ulagačima se garantuje nacionalni tretman. U tom smislu, ulagači koji su strana pravna ili fizička lica, imaju jednaka prava i obaveze kao domaći ulagači. Dodatno, stranim ulagačima se garantuje sticanje prava svojine i drugih stvarnih prava na pokretnim stvarima i nepokretnostima koje se nalaze na teritoriji Republike, u skladu sa Ustavom i Zakonom.

Takođe, stranom ulagaču se garantuje pravo na transfer imovine i dobiti, shodno čemu strani ulagač ima pravo da transferiše finansijska i druga sredstva u vezi sa ulaganjem, kao što su:

– prihodi

– imovina

– iznosi dobijeni od prodaje udela ili akcija

– iznosi dobijeni po osnovu smanjenja osnovnog kapitala

– iznosi dobijeni od dopunskih uplata

– naknade od eksproprijacije

 

Navedena novčana sredstva mogu se prenositi u inostranstvo u valuti u kojoj se može trgovati na domaćem deviznom tržištu, u skladu sa propisom kojim se uređuju vrste deviza i efektivnog stranog novca koji se kupuje i prodaje na deviznom tržištu, ali tek nakon plaćanja svih poreskih i drugih obaveza po osnovu javnih prihoda.

 

 

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *