Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja izmedju Srbije i Ukrajine

28 јуна, 20210
uoido-izmedju-srbije-i-ukrajine.jpg

Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja (UOIDO) između Srbije (kao pravne sledbenice Savezne Republike Jugoslavije) i Ukrajine je značajan bilateralni međunarodni ugovor, potpisan 22.03.2001. godine. Ovaj ugovor, strukturisan kroz sedam poglavlja, ima za cilj da olakša i unapredi ekonomske odnose između dve države, eliminirajući dvostruko oporezivanje i stvarajući povoljniji poslovni ambijent.

Prvo poglavlje utvrđuje lica na koja se ugovor primenjuje, fokusirajući se na rezidente i stalne poslovne jedinice. Rezidentnost se određuje prema zakonima države u kojoj lice podleže oporezivanju, a u slučaju dvostruke rezidentnosti (i u Srbiji i u Ukrajini), status se određuje na osnovu niza kriterijuma, kao što su stalno mesto stanovanja, sedište životnih interesa i uobičajeno mesto stanovanja.

Stalna poslovna jedinica, prema ovom ugovoru, podrazumeva stalno mesto poslovanja, uključujući sedište preduzeća, ogranci, poslovnice, fabrike, a posebnu pažnju zaslužuju gradilišta i građevinski radovi koji traju duže od 18 meseci.

Drugo poglavlje se bavi porezima na koje se ugovor odnosi. Za Srbiju, ti porezi uključuju porez na dobit, porez na dohodak građana, porez na imovinu, i porez na prihod od međunarodne prevozničke delatnosti. Slično, za Ukrajinu se radi o porezu na dobit, porezu na dohodak fizičkih lica, porezu na imovinu preduzeća, i porezu na imovinu fizičkih lica.

Treće poglavlje adresira različite vrste prihoda koje ostvaruju rezidenti i usmerava se na to gde se taj prihod oporezuje, uključujući dohodak od nepokretne imovine, dobit od poslovanja, prihod iz međunarodnog saobraćaja, dividende, kamate, autorske naknade, kapitalne dobitke, prihodi od samostalnih ličnih delatnosti, radni odnos, i drugo.

Četvrto poglavlje uređuje pitanja oporezivanja imovine. Bitno je da se nepokretna imovina oporezuje u državi gde se nalazi, dok se pokretna imovina koja je deo poslovanja stalne poslovne jedinice oporezuje u državi gde se ta jedinica nalazi.

Peto poglavlje se fokusira na otklanjanje dvostrukog oporezivanja, definišući način na koji se rezident oslobađa plaćanja dela ili celokupnog iznosa poreza u državama potpisnicama. Metodi za otklanjanje dvostrukog oporezivanja uključuju odbitak od poreza na dohodak plaćen u drugoj državi i odbitak od poreza na imovinu plaćen u drugoj državi.

Stope koje primenjuju Srbija i Ukrajina u izbegavanju dvostrukog oporezivanja variraju, uključujući stope za dividende, kamate, autorske naknade, i usluge. Da bi se ove stope primenile, moraju biti zadovoljeni određeni uslovi, kao što su potvrda o rezidentnosti i dokaz da je nerezident stvarni vlasnik prihoda.

Zaključno, UOIDO između Srbije i Ukrajine igra ključnu ulogu u regulisanju poreskih obaveza između dve zemlje, omogućavajući transparentnost i efikasnost u međunarodnim poslovnim operacijama. Za sva dodatna pitanja vezana za UOIDO ili druge računovodstvene, poreske i pravne teme, Creative Finance Tim je tu da vam pruži podršku i savetovanje.

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *