PRENOS DOBITI OGRANAKA NEREZIDENTNOG PRAVNOG LICA CENTRALI U INOSTRASTVU

9 јула, 20210
prenos-dobiti-ogranaka-creative-finance.jpg

U praksi Kreativnih Finansija, često se nakon završetka finansijskih i poreskih izveštaja suočavamo sa temom prenosa dobiti ogranka nerezidentnog pravnog lica svojoj centrali u inostranstvu. Nedavno smo imali slučaj Ogranka XX, koji je po finansijskim i poreskim izveštajima za 2020. godinu ostvario dobit, koju je trebalo preneti matičnoj firmi iz Belorusije. Postavljeno pitanje bilo je: da li prenos dobiti podleže obavezi poreza po odbitku?

Prema Zakonu o privrednim društvima, ogranak privrednog društva je izdvojeni organizacioni deo koji ne poseduje svojstvo pravnog lica, ali deluje u ime i za račun privrednog društva. Zakon o porezu na dobit pravnih lica propisuje da nerezidentni obveznik koji posluje preko stalne poslovne jedinice u Srbiji, vodi knjige prema Zakonu o računovodstvu i na osnovu toga utvrđuje oporezivu dobit. Tako je i Ogranak XX za 2020. godinu podneo poresku prijavu i bilans sa utvrđenom dobiti, na koju je plaćen porez Poreskoj upravi Republike Srbije.

Prema članu 40 Zakona o porezu na dobit pravnih lica, porez po odbitku od 20% se plaća na prihode nerezidentnog pravnog lica od rezidentnog pravnog lica, osim ako postoji drugačija regulativa ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja. Međutim, u slučaju Ogranka XX, prenos dobiti nakon plaćanja poreza na dobit nije podrazumevao plaćanje poreza po odbitku. Ovo je zato što prenos dobiti nije bio raspodela dividende matičnoj firmi u Belorusiji, već transfer sredstava nakon plaćanja obaveznog poreza na dobit.

U zaključku, prenos dobiti ogranka nerezidentnog pravnog lica svojoj centrali u inostranstvu, nakon plaćenog poreza na dobit, ne podleže dodatnom oporezivanju porezom po odbitku, jer se ne tretira kao raspodela dividende. Ovo je važno razlikovanje u procesu transfera dobiti, koje treba imati na umu prilikom poslovnog odlučivanja i planiranja.

Za dalja pitanja i savetovanje, Creative Finance Tim stoji vam na raspolaganju.

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *