VERODOSTOJNA RACUNOVODSTVENA ISPRAVA – RAČUN ILI FAKTURA

20 јула, 20210
faktura-i-racun-cover.jpg

U poslovnom svetu, susrećemo se sa neprestanom potrebom za prikupljanjem valjane dokumentacije vezane za poslovne promene. Često se ova dokumentacija smatra samo običnom „papirologijom“, a njen značaj postaje vidljiv tek kada je potrebna vlasnicima privrednih subjekata ili samoj državi. Važno je razumeti zašto određeni dokumenti moraju sadržati propisane elemente. Najčešće se susrećemo sa računima, bankovnim izvodima, kako dinarskim tako i deviznim, nostro doznakama, ponudama, profakturama, avansnim računima, i slično.

Zakon o računovodstvu u članu 9. stav 2 definiše verodostojnu računovodstvenu ispravu kao pisani dokument ili elektronski zapis o nastaloj poslovnoj promeni, koji sadrži sve podatke potrebne za knjiženje u poslovnim knjigama. Takav dokument omogućava nedvosmislenu identifikaciju vrste, osnova i sadržaja poslovne promene. Stav 3 istog člana Zakona identifikuje fakturu kao takvu verodostojnu računovodstvenu ispravu.

Pojam fakture potiče iz latinskog jezika, što je uobičajeno za većinu računovodstvenih termina. Latinska reč „factura“ znači izdati račun. Često dolazi do zabune između pojmova račun i faktura. Račun je subjekat, dok je faktura predikat – račun ukazuje na koga se odnosi transakcija, a faktura šta se dešava u transakciji, odnosno izdavanje računa.

Zakon o PDV-u u članu 30. stavu 7 navodi da se najviše dva prometa u jednoj godini smatraju povremenim davanjem, što je važno za razumevanje ugovora o zajmu. Takođe, Zakon o privrednim društvima u članu 22. reguliše upotrebu poslovnog imena i drugih podataka u dokumentima.

Račun, kao obligacija, predstavlja odnos između dve određene strane, gde jedna strana (poverilac) ima pravo potraživanja, a druga strana (dužnik) ima obavezu duga. Elementi obligacije uključuju subjekte, sadržaj i predmet. U praksi, kada prodavac izda račun, govorimo o izlaznom računu, a sa stanovišta kupca, račun koji je primio naziva se ulazni račun.

Opšti sadržaj računa uređuju Zakoni o računovodstvu, privrednim društvima i PDV-u. Račun treba da bude potpun, istinit, računski tačan, potpisan od strane lica ovlašćenog za sastavljanje računa, kao i lica ovlašćenog za kontrolu računa.

Posebna pažnja treba da se posveti računima-otpremnicama i pratećim dokumentima prilikom prometa robe, kao i zakonskim regulativama koje se odnose na evidenciju prometa robe i mogućim kaznama za privredne prestupe povezane sa nedostatkom propisanih isprava.

Ukoliko imate pitanja ili potrebu za dodatnim informacijama o računovodstvu, poreskim ili pravnim pitanjima, Creative Finance Tim stoji vam na raspolaganju.

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *