RAČUNOVODSTVENO PORESKI TRETMAN UGOVORA O ZAJMU

4 августа, 20210
ugovor-o-zajmu.jpg

Razlika između Ugovora o Zajmu i Kreditu

 • Ugovor o Zajmu: Predstavlja prenos prava svojine između strana, gde jedna strana predaje iznos novca ili zamenjivih stvari, a druga strana se obavezuje na povraćaj istog.
 • Ugovor o Kreditu: Uključuje banke koje stavljaju novčana sredstva na raspolaganje korisniku uz obavezu plaćanja kamate i vraćanja iznosa.

Specifičnosti Ugovora o Zajmu

 • Povremenost: Maksimum dva prometa godišnje se smatraju povremenim davanjem po Zakonu o PDV-u.
 • Pisana Forma: Važno za razlikovanje od avansnih uplata ili uplata pazara.
 • Trajanje: Kratkoročni (do 1 godine) ili dugoročni (preko 1 godine).
 • Valutna Klauzula: Može se ugovoriti uz evidentiranje kursnih razlika kao rashoda ili prihoda.

Pozajmljivanje Između Osnivača i Pravnog Lica

 • Šifre Plaćanja: Različite šifre za uplate i povraćaje.
 • Visina Zajma: Za iznose preko 15.000€ u dinarima, banke su obavezne da izveste Upravu za sprečavanje pranja novca.

Pravno Lice kao Davalac Zajma

 • Zakon o Obligacionim Odnosima: Ne zabranjuje pravnim licima davanje zajma osnivačima.
 • Zakon o Privrednim Društvima: Treba uzeti u obzir moguće probijanje pravne ličnosti i zloupotrebu društva.

Odricanje od Povraćaja Pozajmice

 • Pravno Lice: Oprihodovanje kao povećanje kapitala, ne kao promena u bilansu uspeha.
 • Porez na Poklon: Nema jasnog mišljenja Ministarstva finansija o obračunavanju poreza na poklon.
 • Oprost Duga Drugom Pravnom Licu: Ne priznaje se kao rashod u poreskom bilansu, povećava se poreska osnovica.

Zaključak

Pozajmljivanje sredstava između osnivača i pravnih lica je kompleksan proces koji zahteva detaljno poznavanje relevantnih zakona i propisa. Važno je da se sve transakcije pravilno dokumentuju i tretiraju u skladu sa zakonima o PDV-u, obligacionim odnosima i privrednim društvima kako bi se izbegle pravne komplikacije i porezne nepravilnosti.

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *