Bolovanje do 30 dana – Naknada zarade za vreme bolovanja do 30 dana na teret poslodavca – obračun i isplata

11 августа, 20210
bolovanje-do-30-dana.jpg

Zakonski Okvir

Zakon o radu reguliše pravo zaposlenih na naknadu zarade tokom privremene sprečenosti za rad (bolovanje). Naknada zarade za prva 30 dana bolovanja obezbeđuje se iz sredstava poslodavca, dok se od 31. dana finansira iz Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja (RFZO).

Kriterijumi i Uslovi

 • Pravo na naknadu imaju zaposleni sa radnim odnosom.
 • Za bolovanje zbog povrede

na radu ili profesionalne bolesti, poslodavac obezbeđuje naknadu bez prava na refundaciju od RFZO.

 • U slučaju nege bolesnog deteta mlađeg od tri godine ili dobrovoljnog davanja organa, naknada se refundira od RFZO.

Situacije za Ostvarivanje Prava na Naknadu

 • Bolest ili povreda van rada.
 • Profesionalna bolest ili povreda na radu.
 • Održavanje trudnoće.
 • Obavezna izolacija usled zaraznih bolesti.
 • Nega bolesnog člana uže porodice.
 • Dobrovoljno davanje organa, ćelija ili tkiva.
 • Pratilac bolesnog lica.

Situacije kada Nema Prava na Naknadu

 • Namerno prouzrokovana nesposobnost za rad.
 • Nesposobnost usled alkohola ili droga.
 • Namerno sprečavanje ozdravljenja.
 • Odbijanje lečenja ili nejavljanje nadležnom organu.

Procedura Utvrđivanja Bolovanja

 • Izabrani lekar utvrđuje privremenu sprečenost do 60 dana.
 • Nakon toga, dalji tok reguliše zdravstvena komisija.

Obaveze Zaposlenog

 • Dostaviti potvrdu lekara poslodavcu u roku od 3 dana od nastupanja bolovanja.

Osnovica za Naknadu

 • Prosečna zarada u prethodnih 12 meseci.
 • Uključuje sve primanja koja imaju karakter zarade.

Obračun Poreza i Doprinosima

 • Obračun se vrši isto kao kod redovne zarade.
 • Stope poreza i doprinosa su:
  • Na teret zaposlenog: Porez na zarade 10%, doprinosi za PIO 14%, zdravstvo 5,15%, nezaposlenost 0,75%.
  • Na teret poslodavca: Doprinosi za PIO 11,50%, zdravstvo 5,15%.

Izuzeci

 • Porodiljsko bolovanje se reguliše posebno.

Zaključak

Bolovanje do 30 dana podrazumeva preciznu proceduru i obaveze kako za zaposlenog tako i za poslodavca, sa jasno definisanim uslovima i načinom obračuna naknade. Važno je da poslodavci budu upoznati sa svim aspektima ovog procesa kako bi pravilno postupali u skladu sa zakonom.

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *