Bolovanje preko 30 dana koje se isplaćuje na teret Republičkog fonda

18 августа, 20210
bolovanje-preko-30-dana.jpg

Bolovanje preko 30 dana koje se isplaćuje na teret Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja

Na temu bolovanja smo pisali u našem prethodnom tekstu u kome smo govorili o Bolovanju do 30 dana i naknadi za vreme bolovanja na teret poslodavca.
U ovom tekstu ćemo se baviti temom – Bolovanje preko 30 dana koje se isplaćuje na teret Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja.

Uvod u Zakonske Promene

Nove odredbe Zakona o zdravstvenom osiguranju, primenjive od aprila 2019, donose promene u postupku utvrđivanja i obračuna naknade zarade za bolovanje duže od 30 dana. Ovo bolovanje se finansira iz sredstava Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja (RFZO).

Procedura i Obrasci

RFZO je uvela nova uputstva i obrasce (OZ-7 i OZ-10) za utvrđivanje osnova za obračun naknade zarade, dostupne na njihovom sajtu.

Utvrđivanje Osnove za Obračun Naknade

Zarada koja služi kao osnova za obračun naknade uključuje:

  1. Osnovna Zarada: Definisana ugovorom o radu.
  2. Deo Zarade za Radni Učinak: Zavisi od kvaliteta i obima obavljenog posla.
  3. Uvećana Zarada: Uključuje dodatke za rad na praznik, noću, prekovremeni rad, i minuli rad.

Pravo na Bolovanje

Zaposleni ostvaruje pravo na bolovanje ako ispunjava uslove prethodnog staža osiguranja od tri meseca neprekidno ili šest meseci sa prekidima u poslednjih 18 meseci.

Visina Naknade

  • Standardna naknada iznosi 65% ili 100% (u slučajevima trudnoće, dobrovoljnog davanja organa, itd.).
  • Minimalna naknada ne može biti niža od minimalne zarade, a maksimalna je ograničena zakonskim odredbama.
  • Usklađivanje osnova za obračun naknade vrši se mesečno u skladu sa prosečnom zaradom na nivou Republike.

Procedura Isplate Naknade

Poslodavac je odgovoran za obračun i isplatu naknade, koja se zatim refundira iz RFZO. Za to je potrebno:

  • Podneti zahtev za isplatu uz potrebne obrasce i dokumentaciju.
  • Otvoriti poseban tekući namenski račun za refundaciju iz RFZO.

Posebnosti Porodiljskog Bolovanja

Porodiljsko bolovanje je poseban slučaj koji je prešao u nadležnost Sekretarijata za socijalnu zaštitu, gde poslodavac ima ograničene obaveze u procesu.

Zaključak

Promene u Zakonu o zdravstvenom osiguranju detaljno regulišu proces obračuna i isplate naknade za bolovanje preko 30 dana, naglašavajući važnost pravilne procedure i dokumentacije u saradnji sa RFZO. Poslodavci trebaju biti upoznati s novim procedurama i obavezama kako bi osigurali pravilnu primenu ovih zakonskih promena.

 

 

 

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *