Fiksni i Varijabilni Troškovi: Ključne Razlike i Primena

25 августа, 20210
fiksni-i-varijabilni-troskovi.jpg

Razumevanje razlike između fiksnih i varijabilnih troškova je ključno za efikasno finansijsko planiranje i poslovno odlučivanje. Ovi troškovi imaju različit uticaj na bilans uspeha i poslovnu efikasnost.

Fiksni Troškovi

Fiksni troškovi su nepromenljivi i nezavisni od obima proizvodnje ili prodaje. Oni ostaju konstantni bez obzira na poslovne aktivnosti.

Primeri Fiksnih Troškova

 • Zarade administrativnog i upravljačkog kadra
 • Zakupnine i amortizacije
 • Opšti i administrativni troškovi

Varijabilni Troškovi

Varijabilni troškovi se menjaju sa promenama u obimu proizvodnje i prodaje. Oni su direktno povezani sa volumenom proizvedenih ili prodanih proizvoda i usluga.

Primeri Varijabilnih Troškova

 • Troškovi sirovina i materijala
 • Direktni troškovi rada u proizvodnji
 • Troškovi vezani za prodajne aktivnosti (zavisno od politike kompanije)

Računovodstveni Pogled

Važno je razumeti da u računovodstvu, troškovi nisu samo vezani za proizvodnju, već se menjaju i sa promenama u obimu prodaje. Evidencija troškova vrši se u trenutku kada se proizvod ili usluga prodaju, što utiče na bilans uspeha.

Proces Evidencije Troškova

 • Nabavka sirovina: Uvećanje zaliha, bez trenutnog uticaja na bilans uspeha.
 • Upotreba sirovina u proizvodnji: Prelazak na račun proizvodnje u toku, zatim na zalihe gotovih proizvoda.
 • Prodaja proizvoda: Evidencija prihoda i troškova prodatih proizvoda, utičući na bilans uspeha.

Specifični Slučajevi Troškova

 • Troškovi Prodaje i Marketinga: Mogu imati i fiksni i varijabilni karakter, zavisno od politike kompanije.
 • Troškovi Reklame i Propagande: Određuju se budžetom i mogu imati varijabilni karakter.

Zaključak

Razlikovanje između fiksnih i varijabilnih troškova je vitalno za poslovno planiranje. Razumijevanje njihovog uticaja na finansijske izveštaje omogućava bolje upravljanje resursima i optimalno poslovno odlučivanje, kao i analizu prelomne tačke rentabilnosti.

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *