Troškovi Izvan Poreskog Priznanja – Detaljna Analiza (Treći Deo)

8 маја, 20220
troskovi-3.jpg

Kamate na dugovanja državi i povezanim licima

Zakon o porezu na dobit pravnih lica jasno stavlja do znanja da zatezne kamate nastale usled neblagovremenog izmirenja obaveza prema državi ne ulaze u rashode koji se mogu priznati u poreskom bilansu. Dakle, bilo kakva plaćanja kamata državi zbog kašnjenja automatski povećavaju oporezivu osnovicu. Međutim, zatezne kamate između nezavisnih privrednih subjekata priznaju se kao legitiman rashod, izuzev kada su povezana lica u pitanju, gde takvi troškovi ne nalaze svoje mesto među priznatim rashodima.

Troškovi Prinudne Naplate i Pravni Postupci

Sve troškove koji proizilaze iz prinudne naplate poreza i drugih obaveza, kao i troškovi nastali usled prekršajnih postupaka koje sprovodi nadležni organ, ne možemo uvrstiti u priznate rashode. Ovo takođe obuhvata troškove pravosudnih sporova i postupaka prinudne naplate dugovanja. Ipak, treba imati na umu da troškovi izvršnog postupka gde je obveznik izvršni poverilac, kao i drugi troškovi parničnih i vanparničnih postupaka, mogu biti priznati ukoliko su direktno povezani s poslovanjem obveznika.

Kazne i Penali

U skladu sa Zakonom, novčane kazne koje su posledica odluka nadležnih organa, kao i ugovorne kazne i penali, nisu priznati rashodi u poreskom bilansu. Izuzetak od ovog pravila nije naveden, što ukazuje na jasnu poresku politiku prema takvim izdacima.

Troškovi Van Poslovnih Ciljeva

Nepriznaju se rashodi koji nisu direktno vezani za poslovnu aktivnost obveznika, osim ako nije drugačije specificirano zakonom. Da bi se neki trošak kvalifikovao kao priznat, mora se dokazati da je nastao s ciljem unapređenja poslovne delatnosti, bilo da se radi o povećanju prihoda ili smanjenju drugih poslovnih troškova. Nepriznavanje ovakvih troškova potvrđuje težnju zakonodavca da se jasno odvoje poslovni i privatni izdaci.

Praktični Primeri i Preporuke

U svakodnevnoj primeni ovih pravila, preporučuje se detaljno dokumentovanje svakog izdataka, kako bi se izbegle nejasnoće i potencijalni nesporazumi sa poreskim organima. Kreativni Finansi su na raspolaganju za sve dodatne konsultacije i pomoć u vezi sa pravilnom primenom ovih pravila i optimizacijom poreskih obaveza.

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *