Roba sa preferencijalnim poreklom

7 jula, 20220
Preferencijalno-poreklo-robe.jpg

Tržišni uslovi u kojima se poslednjih meseci obavlja trgovina robe sa inostranstvom u mnogome je odredjena carisniskim regulativama. Preferencijalno poreklo robe određuje se kod izvoza robe da bi se ostvarilo pravo na oslobođenje carine na robu u zemlju u koju se uvozi pod uslovom da je ta zemlja članica carinskih unija u kojima se nalazi i Republika Srbija ili pak te zemlje imaju sa Srbijom ugovor o bescarinskoj trgovini.

 

 

    Postoje dva sistema pravila po kojima se određuje preferencijalno poreklo robe:

  1. Pan-evroposka pravila o poreklu robe, što je deo sporazuma o slobodnoj trgovini sa EU, zemljama EFTA asocijacije, sa Turskom i shodno Sporazumu CEFTA 2006
  2. Pravila o poreklu robe shodno sporazumu o slobodnoj trgovini u okviru carinske evro-azijske unije koje Srbija ima zakljucene za Ruskom Redracijom, Belorusijom i Kazhstanom.

 

Određivanje preferencijalnog porekla robe zavisi od sistema pravila, sa time se razlikuje i potrebna dokumentacija.

Proširenje Evroazijske ekonomske unije (EAEU) stupilo je na snagu 10. jula 2021. i podrazumeva bescarinski uvoz i izvoz robe iz Srbije u Rusiju, Kazahstan, Belorusiju, Jermeniju i Kirgiziju.

Krajem prošle godine, decembra 2021.godine, počela je primena prelaznih pravila o preferencijalnom poreklu robe između Srbije (shodno Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju EU) i EU.

Cilj uvođenja ovih pravila je modernizacija i pojdenostavljenje pravila o poreklu robe koja su uključena u sporazume naše zemlje o slobodnoj trgovini sa zemljama Pan-evro-mediteranskog regiona ili skraćeno PEM.

 

U prelaznim pravilima PEM-a novine se odnose na:

– povećanje praga tolerancije za upotrebu matereijala bez porekla i to za većinu poljoprivrednih proizvoda na 15% od neto mase, a za industrijske 15% od vrednosti gotovog proizvoda

– pored dijagonalne kumulacije porekla (sabira se poreklo) uvodi se pravilo pune kumulacije porekla (za sve osim za tekstil) sto znaci da se sabiraju svi proizvodni procesi obavljeni u zemljama koje učestvuju u proizvodnji gotovog proizvoda

– pravilo direktnog trasporta zamenjeno je fleksibilnijim, pa se predviđa mogućnost da se na robi uskladištenoj u zemlji tranzita vrše jednostavnije radnje poput obeležavanja, etiketiranja i sl.

– prema pravilu zabrana povećanja ili oslobođenje od plaćanja carinskih dažbina je ukinuta sa sve sem za tekstine i proizvode od tekstila

– olakšano je i izdavanje dokaza o poreklu, jer se poreklo dokazuje samo kroz uverenje o kretanju robe EUR.1 predviđa se i mogućnost elektronskog dostavljanja EUR.1.

– specifična pravila proizvodnje u Listi obrade i prerade u prelaznim pravilima su mnogo flekisbilnija i prilagođena ekonomskoj realnosti, što se pre svega ogleda u mogućnosti upotrebe materija bez porekla.

 

U svakom slučaju za sva pitanja i nedoumice u vezi sa preferencionalnim poreklom robe Creative Finance su tu za odgovore.

 

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *