Značaj Preferencijalnog Porekla Robe u Međunarodnoj Trgovini

7 јула, 20220
Preferencijalno-poreklo-robe.jpg

Uvod u Carinske Preferencijale i Poreklo Robe

Carinske regulative ključno utiču na trgovinske tokove, a preferencijalno poreklo robe omogućava trgovcima da iskoriste povlastice koje dovode do smanjenja ili potpunog oslobađanja od carinskih dažbina u međunarodnoj razmeni. U skladu s tim, Republika Srbija nudi preferencijalno tretiranje za robu izvoženu u određene zemlje, pod uslovom da su one članice odgovarajućih carinskih unija ili imaju potpisane sporazume o slobodnoj trgovini sa Srbijom.

Sistemi Pravila za Određivanje Preferencijalnog Porekla

Postoje dva glavna sistema pravila za određivanje preferencijalnog porekla:

  1. Pan-evropska pravila, koja obuhvataju slobodnu trgovinu sa EU, zemljama EFTA, Turskom, kao i pod CEFTA sporazumom 2006.
  2. Pravila u okviru sporazuma o slobodnoj trgovini s Euroazijskom ekonomskom unijom, uključujući Rusku Federaciju, Belorusiju i Kazahstan.

Dokumentacija za Preferencijalno Poreklo

Odabir sistema pravila određuje i potrebnu dokumentaciju koja se zahteva za dokazivanje preferencijalnog porekla robe.

Evroazijska Ekonomija i Unija

Bescarinski uvoz i izvoz robe između Srbije i članica Evroazijske ekonomske unije (EAEU) omogućen je sporazumom koji je stupio na snagu u julu 2021. godine.

Prelazna Pravila o Preferencijalnom Poreklu

Krajem 2021. godine, stupila je na snagu nova regulativa koja se tiče prelaznih pravila između Srbije i EU, sa ciljem pojednostavljenja i modernizacije pravila o poreklu u okviru Pan-evro-mediteranskog regiona (PEM).

Novine u Prelaznim Pravilima PEM-a

  • Povećani prag tolerancije za upotrebu materijala bez porekla
  • Uvođenje pravila pune kumulacije porekla
  • Fleksibilnija pravila o direktnom transportu
  • Ukinuta zabrana povećanja carinskih dažbina, osim za tekstil
  • Olakšano izdavanje dokaza o poreklu uz mogućnost elektronskog dostavljanja
  • Fleksibilnija specifična pravila proizvodnje

Zaključak i Podrška za Trgovce

Razumevanje i primena pravila o preferencijalnom poreklu su od suštinskog značaja za iskoristavanje trgovinskih preferencija. Za sva dodatna pitanja i pojašnjenja, tim Creative Finance je spreman da pruži podršku i stručne savete.

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *