Izjava o poreklu robe na fakturi

13 jula, 20220
poreklo-robe.jpg

Poreklo robe, kao uslov primene carinskih preferencijala, je od velike važnosti za uvoz/izvoz robe u i iz Republike Srbije. Ono vam može obezbediti određene povlastice, koje dovode do umanjenja ili čak i potpunog oslobođenja od plaćanja uvoz- nih dažbina. Zbog toga poreklo robe pri stavljanju robe u slobodan promet zauzima posebno mesto u spoljnotrgovinskom prometu.

Izjava o preferencijalnom poreklu robe koja se izvozi može da se napiše i na samoj izvoznoj fakturi. Članom  90. Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju s robom određeno je ko može i kada da napiše na fakturi izjavu o preklu robe.

 

 

 

Postoje dva slučaja kada  je dozvoljeno da se napiše  izjava na fakturi:

 

  1. ovlašćeni izvoznik u skladu sa članom 91. Uredbe

 

  1. bilo koji izvoznik pošiljke koja se sastoji od jednog ili više proizvoda sa preferencijalnim  poreklom čija ukupna vrednost ne prelazi 6.000 evra.

 

Koja forma izjave o preferenicalnom poreklu robe porpisana je u skladu sa Uredbom. Izvoznik robe svojeručno potpisuje izjavu na faktrui koja glasi na njegovo ime.

Kada se proizvodi mogu smatrati proizvodima poreklom iz Srbije ili druge strane korisnice i ako zadovoljavaju ostale zahteve u skladu sa Uredbom na samoj fakturi se daje izjava.

Naravno, izjava se na izvoznoj fakturi daje ukoliko vrednost robe ne prelazi iznos od 6.000 € a preko ovog iznosa podnosi se propisana kratkoročna ili dugoročna izjava.

Izvoznik proizvoda koji podnosi izjavu na fakturi mora u svakom trenutku ako to zahtevaju carinski ili drugi nadležni organi zemlje izvoznice da podnese odgovarajuća dokumenta kojima se dokazuje da je reč o robi koja ima status proizvoda sa poreklom.

Dokaz o preklu važi četiri meseca od dana izdavanja u zemlji izvoznicm i to je i rok u kome mora biti podnesen carainsim organima u zemlji uvoznici.

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *