Kompenzacija u Domaćem Platnom Prometu: Efikasno Rešenje za Likvidnost

22 јуна, 20220
Kompenzacija.jpg

Kompenzacija kao Alternativa za Poboljšanje Likvidnosti

U poslovnom svetu, često se pojavljuju situacije u kojima kompanije suočene sa likvidnosnim izazovima pribegavaju kompenzaciji kao praktičnom rešenju. Ovaj metod omogućava firmama da efikasno „prebiju“ dugovanja i potraživanja sa poslovnim partnerima, optimizujući tako svoj finansijski tok.

Uslovi za Pravilnu Primenu Kompenzacije

  • Blokada Računa: Važno je da ni jedan od poslovnih partnera nije u blokadi, jer prema zakonodavstvu Republike Srbije, firme sa blokiranim računima ne mogu učestvovati u kompenzacijskim aktivnostima.
  • Dospelost Obaveza: Ključno je da su obaveze koje se prebijaju dospela na naplatu. Prema ugovoru, valuta plaćanja mora biti istekla kako bi se dugovanje smatralo zrelim za kompenzaciju.
  • Knjigovodstvena Evidencija: Obostrano proknjiženi međusobni računi su neophodnost. Ujedno, preporučljivo je uskladiti knjigovodstvene evidencije pre procesa kompenzacije.

Proces Sprovođenja Kompenzacije

  • Izjava o Kompenzaciji: Neophodan dokument za formalizaciju kompenzacije je Izjava o kompenzaciji, koja sadrži detalje o računima koji se prebijaju i potpisuje se od strane oba partnera.
  • Različiti Iznosi Dugovanja i Potraživanja: Ako iznosi nisu jednaki, prebijanje se vrši do iznosa manje vrednosti. U Izjavi se specificira deo računa koji se prebija i tačan iznos.

Administrativna Postupanja Nakon Kompenzacije

  • Obaveštavanje Banaka i Poreske Uprave: Nije potrebno obaveštavati banke ili Poresku upravu o izvršenoj kompenzaciji, ali je Izjava o kompenzaciji deo važne poslovne dokumentacije.
  • Višečlana Kompenzacija: Kada u procesu učestvuje više firmi koje imaju međusobno povezane finansijske obaveze, moguća je višečlana kompenzacija.

Zaključak i Profesionalna Podrška

Kompenzacija predstavlja značajno sredstvo za održavanje likvidnosti i finansijske stabilnosti preduzeća. U slučajevima nedoumica ili potrebe za stručnim savetovanjem, tim Kreativnih Finansija je spreman da pruži podršku i vodi vas kroz proces kompenzacije, osiguravajući da se sve odvija u skladu sa važećim zakonodavstvom.

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *