Podizanje dobiti | Preduzetnici i DOO

18 марта, 20220
Podizanje-dobiti.jpg

Kraj finansijske godine donosi odluke o isplati ostvarene dobiti za preduzetnike i privredna društva, kao što su društva sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.). Proces podizanja dobiti varira u zavisnosti od pravnog oblika poslovanja i podleže određenim poreskim obavezama u Republici Srbiji.

Podizanje dobiti kod preduzetnika

Preduzetnici imaju mogućnost tokom godine da povlače sredstva s poslovnog računa u formi akontacija prihoda od samostalne delatnosti. Ovi avansi se ne smatraju troškom i evidentiraju se preko računa „lična primanja poslodavca“. Ukoliko se na kraju poslovne godine utvrdi da iznos podignutih sredstava premašuje ostvarenu dobit, razlika se prenosi na račun prenosa gubitka.

Ako preduzetnik ne povlači sredstva tokom godine, on može isplatiti celokupan prihod nakon podnošenja godišnjeg finansijskog i poreskog izveštaja. Porez na prihod od samostalne delatnosti iznosi 10% na utvrđeni prihod, nakon čega preduzetnik može bez daljih poreskih obaveza podići dobit. Ipak, ukoliko dobit prelazi zakonski limit za godišnji porez na dohodak, na višak se plaća godišnji porez po progresivnoj skali.

Podizanje dobiti kod DOO

Kod d.o.o., dobit preduzeća oporezuje se po stopi od 15%. Kada osnivač želi da podigne dobit, prvo se plaća porez na dobit društva, a zatim porez po odbitku na dividendu takođe u iznosu od 15%. Tek nakon dvostrukog oporezivanja, osnivač može da pristupi podizanju dividende, odnosno dobiti.

Važne napomene:

  • Gotovinske transakcije iznad 10.000 evra ili njihove dinarske protivvrednosti podležu zakonskim ograničenjima u smislu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma.
  • Isplate gotovine s poslovnog računa iznad 150.000 RSD zahtevaju dokumentovanje uzroka podizanja, poput ugovora ili odluka.

Za detaljno savetovanje i razumevanje kompletnog procesa podizanja dobiti, kao i povezanih poreskih obaveza, preporučuje se konsultacija sa stručnjacima iz oblasti finansija i poreza. Oni mogu pružiti sveobuhvatne usluge kako bi se izbegli potencijalni pravni i finansijski rizici koji mogu nastati usled nepravilnog postupanja u ovom procesu.

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *