Podizanje dobiti kod preduzetnika i DOO, oporezivanje

18 marta, 20220
Podizanje-dobiti.jpg

Savim je očekivano da se po isteku poslovne godine i predaje finansijskih i poreskih izveštaja podigne ostvareni rezultat, odnosno dobit (podizanje dobiti). U nekoliko navrata smo govorili o prednostima poslovnog organizovanja u Srbiji uglavnom sa aspekata koji su se odnosili na postupak osnivanja, poslovno pravnih obaveza, poreskih obaveza, odgovornosti za kapital i sl. ali je ostalo pitanje realizacije ostvarenog pozitivnog rezultata poslovanja.

U zavisnosti od toga da li posluju kao preduzetnici ili u pravnom obliku privrednog društva, gde je najzastupljeniji oblik društva sa ograničenom odgovornošću tzv. doo, privrednici u Republici Srbiji mogu raspolagati sredstvima, tj. podizati sredstva sa tekućeg poslovnog računa i na ime isplate dobiti.

 

 

Podizanje dobiti kod preduzetnika

 

Preduzetnik može u toku godine da podiže novčana sredstva sa tekućeg računa kao akontaciju prihoda od samostalne delatnosti, bez obzira na to da li je u prethodnom obračunskom periodu iskazao dobitak ili gubitak u poslovanju. Podignute akontacije prihoda od samostalne delatnosti u toku godine knjiže preko računa – lična primanja poslodavca, ove akontacije nisu i ne smeju biti trošak.

U slučaju da se na dan bilansa utvrdi da se iznos izvršenih isplata ne može pokriti iz ostvarenog dobitka, nepokriveni iznos se prenosi na kraju izveštajnog perioda na teret računa prenosa gubitka. Ako preduzetnik u toku godine ne podiže akontacije prihoda od samostalne delatnosti, onda se po odluci preduzetnika ceo prihod isplaćuje sa tekućeg poslovnog računa u narednoj godini, posle sastavljenog i dostavljenog redovnog finansijskog izveštaja, odnosno posle sastavljenog poreskog izveštaja, u kojima je utvrđen konačan prihod od samostalne delatnosti na koji je obračunat i plaćen porez na prihode od samostalne delatnosti po stopi od 10 %.

Preduzetnik, znači, svoju dobit može podizati sa poslovnog tekućeg računa po isplati poreske obaveze od 10%, tj. po plaćanju te obaveze ne postoji više poreska obaveza po pitanju poreza na dobit (dohodak) preduzetnika. Postoji samo obavza koja se odnosi na prelazak limita za godišnji porez na dohodak građana. U slučajevima kada taj iznos dobiti prelazi limit, za iznos preko limita plaća se godišnji porez na dohodak građana po progresivnoj skali.

 

 

Podizanje dobiti kod DOO

 

Dobit preduzeća koja su registrovana kao društva sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.) oporezuje se stopom od 15%. Kod d.o.o. dobit koju ostvari preduzeće je dobit firme. To znači da kada osnivač, vlasnik, želi da podigne dobit prvo mora da plati porez po odbitku na dividendu u iznosu od 15%, pa tek onda da podigne tu dividendu, odnosno dobit. Da bi osnivač došao do dobiti mora dva puta da plati 15% poreza, jednom na dobit i još jednom na dividendu.

Svako uzimanje novca iz poslovne imovine privrednog društva za lične potrebe osnivača, smatra se prihodom od kapitala koji je u momentu isplate, oporeziv stopom od 15 % kao i isplata dividende.

 

 

Napomene:

  1. Raspolaganje gotovinom uslovljeno je još i Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma, preduzetnik odnosno pravno lice ne bi smelo od trećeg lica, kupca, za robu i usluge primi gotov novac od 10.000€ ili više u dinarskoj protivvrednosti
  2. Kada je reč o isplati gotovine sa poslovnog tekućeg računa propisano je da taj iznos ne može biti dnevno veći od 150.000 RSD bez dokumentovane kontrole, tj. za isplate u gotovini veće od 150.000 RSD neophodna je dokumenovati razlog podizanja u vidu rešenja, ugovora, odluka i sl.

 

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *