Međudividenda

28 марта, 20220
Medudividenda.jpg

Isplata međudividende je proces distribucije finansijskih sredstava članovima ili vlasnicima kapitala u privrednom društvu, koji se odvija tokom tekuće poslovne godine, prije formalnog utvrđivanja godišnjeg finansijskog rezultata. Ova praksa može biti posebno privlačna za društva koja, iako nemaju akumuliranu neraspoređenu dobit iz prethodnih godina, tokom tekuće godine generišu značajan višak prihoda nad rashodima.

Zakonski okvir za isplatu međudividende u Republici Srbiji detaljno je uređen Zakonom o privrednim društvima, koji precizira da se međudividenda može isplatiti pod određenim uslovima. Prvo i osnovno, neophodno je da privredno društvo ima jasnu odluku o isplati, koja je u skladu sa njegovim statutom. Osim toga, važno je da su finansijski izveštaji, pripremljeni specijalno za ovu namenu, jasno pokazali sposobnost društva da ostvaruje profit tokom posmatranog perioda te da postoje adekvatna novčana sredstva za isplatu međudividende bez ugrožavanja likvidnosti društva.

Pravila su jasna – isplata se ne može vršiti ukoliko bi ona značila umanjenje neto imovine društva ispod vrednosti upisanog osnovnog kapitala, uvećanog za zakonski propisane rezerve. To znači da društvo mora imati dovoljno sredstava da pokrije sve prethodne gubitke i rezerve prije nego što pristupi raspodeli međudividende.

Sa poreske strane, isplata međudividende tretira se kao prihod od kapitala po odredbama Zakona o porezu na dohodak građana. Stopa poreza na dohodak od kapitala iznosi 15%, a obračunava se na celokupan iznos bruto prihoda. Obaveza plaćanja poreza inicira se u trenutku isplate, a sama isplata međudividende može se izvršiti tek nakon što privredno društvo podnese poresku prijavu i nakon što dobije broj odobrenja za plaćanje poreza.

Zakonska regulativa zahteva od privrednih društava da pristupe procesu isplate međudividende s velikom pažnjom i razumevanjem svojih finansijskih kapaciteta, kao i da se osiguraju da su svi neophodni koraci, uključujući i pravilno vođenje računovodstvenih evidencija, adekvatno ispunjeni. S obzirom na složenost procesa, preporučuje se konsultacija sa stručnjacima za finansije i poreze kako bi se izbegle potencijalne pravne i finansijske komplikacije koje mogu proisteći iz nepravilne isplate međudividende.

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *