Isplate u stranoj valuti – Preduzetnici i Privredna društva

7 марта, 20220
isplate-u-stranoj-valuti.jpg

Kada se radi o isplatama u stranoj valuti koje vrše preduzetnici i privredna društva, pravila su strogo definisana i određena odredbama ODLUKE o plaćanjima, naplaćivanjima, uplatama i isplatama u efektivnom stranom novcu. Ova regulativa jasno propisuje slučajeve i uslove pod kojima se mogu obavljati takve transakcije, i važno je naglasiti da se većina isplata u domaćem platnom prometu mora vršiti u dinarima.

Isplate naknada za službeni put u inostranstvo – ovo je jedan od retkih slučajeva kada se isplate u efektivnom stranom novcu direktno dozvoljavaju. Međutim, ovo podrazumeva da pravna lica moraju voditi računa o važećim poreskim zakonima, posebno Zakonu o porezu na dohodak građana, koji nalaže obavezu obračuna poreza po odbitku za određene vrste naknada.


Limiti za iznošenje efektivnog stranog novca
– postoji propisani limit od 10.000 evra ili ekvivalenta u drugoj valuti za iznošenje gotovine preko granice, što je direktno povezano sa regulativama o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma.

Posebni subjekti koji imaju dozvolu za obavljanje isplata u efektivnom stranom novcu uključuju:

  • Diplomatsko-konzularna predstavništva
  • Menjačnice za menjačke poslove
  • Javni poštanski operatori za poslove međunarodnih uputnica
  • Pružaoci platnih usluga fizičkim licima
  • Organizacije koje prikupljaju donacije za humanitarne i druge svrhe
  • Pružaoci usluga međunarodnog prevoza, sa specifičnim ograničenjima vezanim za troškove putovanja i prevoza

Poreski aspekt je takođe ključan jer se svaka isplata mora uskladiti sa poreskim obavezama i propisima. Za neusklađene isplate moguće su sankcije i kazne, stoga je neophodno da preduzetnici i privredna društva konsultuju stručnjake za poreze i finansije pre nego što obave bilo kakve transakcije u stranoj valuti.

U slučaju isplate zakupnina između pravnih i fizičkih lica, posebno treba obratiti pažnju na obavezu obračuna poreza na dohodak građana, gdje se uzima u obzir stopa od 20% uz mogućnost odbitka normiranih troškova. Ovo je bitno kako bi se izbegle neželjene poreske posledice i eventualne kazne za nepravilno postupanje u vezi sa platnim prometom.

Sve u svemu, pravila i propisi vezani za isplate u stranoj valuti su jasni i strogi, i izuzetno je važno da se pravilno primenjuju u praksi kako bi se izbegli bilo kakvi pravni i finansijski rizici. Pravilno upravljanje finansijskim transakcijama je ključno za uspešno i zakonito poslovanje u Srbiji.

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *