Isplate u stranoj valuti preduzetnika i privrednih društava

7 marta, 20220
isplate-u-stranoj-valuti.jpg

O uslovima pod kojima preduzetnici i pravna lica u Srbiji mogu vršiti isplate u stranoj valuti utvrđeno je  odredbama ODLUKE o slučajevima i uslovima plaćanja, naplaćivanja, uplata i isplata u efektivnom stranom novcu („Sl. glasnik RS“, br. 51/2015, 3/2016, 29/2016, 91/2016, 24/2017 i 29/2018).

Posebno interesantno za privredne subjekte je da se jedino isplata naknada troškova za službeni put u inostranstvo može izvršiti u efektivnom stranom novcu. Ono sa čime se često susrećemo u praksi su pitanja da li postoji mogućnost da se još neke naknade, poput ispalata zakupnina između pravnih i fizičkih lica vrše u efektivnom stranom novcu. Takve isplate pre svega nisu u skaldu sa Zakonom o porezu na dohodak građana. Svaki oblik isplate naknade koju pravno lice ima i vrši prema fizičkom licu ima obavezu obračuna poreza na dohodak građana po odbitku. Obračun i obustavu poreza na dohodak građana u ime i za račun fizičkog lica vrši pravno lice po stopi od 20% uz odbitak normiranih troškova, čiji je procenat različit od slučaja do slučaja.

 

Rezident odnosno fizičko lice moze iznositi efektivni strani novac u inostranstvo u ukupnom iznosu koji ne prelazi 10.000€, u protivrednosti druge strane valute. Ovo znači da je limit za isplatu dnevnica, odnosno, troškova službenog puta u inostrastvu 10.000€ ili već u nekoj drugoj valuti prema zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije.

 

Oni koji mogu da vrše isplate u stranoj valuti su:

 

– diplomatsko – konzularna predstavništa

 

– menjačnice mogu po osnovu menjačkih poslova primati uplate u efektivnom stranom novcu od fizičkih lica, mogu fizičkim licima isplaćivati efektivni strani novac i po osnovu ovih poslova mogu imati deviznu blagajnu

 

– javni poštanski operator koji obavlja poslove u vezi sa međunarodnim uputnicama može od fizičkog lica pa prima uplate i vrši isplate u stranom efektivnom novcu po osnovu poslova koje obavlja i shodno tome ima svoju deviznu blagajnu

 

rezidenti koji se bave pružanjem platnih usluga fizičkim licima mogu u vezi sa svojom delatnošću fizičkim licima vršiti ispalate i naplate u efetivnom stranom novcu

 

– donacije za humanitarene, naučne i kulturne svrhe u Republici Srbiji mogu se uplaćivati u efektivnom stranom novcu na devizne račune otvorene za te namene kod poslovnih banaka, odnosno Naraodne banke Srbijer.

 

– rezidenti koji pružaju usluge međunarodnog robnog i putničkog prevoza mogu u svojoj deviznoj blagajni držati efektivni strani novac za naplatu i palaćanje troškova za službena putovanja u inostrastvo zaposlenih koji vrše prevoz, kao i za plaćanje troškova u vezi sa prevozom robe na putu u inostranstvu a koji ne prelaze iznos od 1.000 €, odnosno protivvrednost u drugoj stranoj valuti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije.

 

 

 

 

 

 

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *