Olakšice za zapošljavanje

18 februara, 20230
Olaksice-za-zaposljavanje.jpg

Olakšice za zapošljavanje
Zadatak koji je Vlada Republika Srbija postavila je podsticanje zapošljavanja i smanjenje poreskog opterećenja za poslodavce. U tom cilju su tokom 2022.godine izmenjene odredbe Zakona o porezu na dohodak građana (ZPDG), Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (ZDOSO), kao i drugim podzakonskim aktima.

 

                        Aktuelnih olakšica je 8, i to su:

 

 1. Olakšice za zarade novonastanjenih obveznika
 2. Olakšice za poslodavca – novoosnovano privredno društvo koje
  obavlja inovacionu delatnost (olakšice za startape, IT kompanije)
 1. Olakšica za zapošljavanje novih lica od 01.03.2022. (olakšice na zarade od 01.03.2022.)
 2. Olakšica za poslodavca koji obavlja istraživanje i razvoj
 3. Olakšica za zapošljavanje kvalifikovanih novozaposlenih lica

6. Olakšica za zapošljavanje lica sa invaliditetom

 1. Olakšice za zapošljavanje lica koja su prethodno bila na evidenciji NSZ (radnika sa biroa)
 2. Olakšice za zapošljavanje najmanje dva lica koja su prethodno bila na evidenciji NSZ

 

 1. Olakšice za zarade novonastanjenih obveznika

 

Ova poreska olakšica je uvedena 2020.godine, ali je aktuelizovana izmenama člana 15v Zakona o porezu na dohodak građana (ZPDG) i člana 15a Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (ZDOSO) sa ciljem na simulisanje povraćaja domaćih državljana koji su na radu u inostrastvu, ali i kvalifikovih stanih državljanja koji bi se stalno nastanili u Srbiji.

Target koji je Vlada imala, te 2020. godine, su mlađi od 40 godina koji se stimulišu da  posle školavanja u inostranstvu imaju pogodnije uslove rada u zavičaju čime bi se doprinelo promeni demografske slike Srbije. No, kako se u našem narodu kaže: „nije kome je rečeno, već kome je suđeno“, pa se mi danas u Srbiji susrećemo sa čestim pitanjem koje nam postavljaju klijenti koji dolaze u najvećem broju iz istočnih zemalja, ali nije ni mali broj zainteresovanih i iz zapadnih zemalja i to onih tzv. digitalnih nomada, onih koji su ušli u priču freelancing-a, o čemu smo, uostalom i govorili u inervjuu za BBC news.

 

Koliko je ovo značajni korak govori i činjenijca da je od 17.juna 2022. Vlada je donela i Uredbu o kriterijumima za dodelu podsticaja poslodavcima koji zapošljavaju novonastanjena lica u Republici Srbiji objavljeno u “Službenom glasniku RS“ 67/22. Treba imati u vidu da je ovo podsticaj u vidu subvencije koje država daje poslodavcima koji zaposle novonastanjenog poreskog obveznika.

Razlika između olakšice i subvencije je u tome što se olakšica ostvaruje umanjenjem od osnovice poreza i doprinosa za novonastanjenog obveznika, a subvencija se ostvaruje refundacijom (povraćajem) plaćenih poreza i doprinosa. Olakšica i refundacija isključuju jedna drugu, tj. poslodavac koji koristi podsticaj nema pravo na koršćenje olakšice.

 

Koji su uslovi za korišćenje poreske olakšice za zarade novonastanjenih radnika?

 • potrebno je da se zasnuje ugovor o radu na neodređeno vreme između kvalifikovanog poslodavca i novonastanjenog radnika;
 • radni odnos se zasniva na radnom mestu za koje postoji potreba da lice ima posebno stručno obrazovanje i za kojim postoji potreba koja se ne može lako zadovoljiti na domaćem tržištu rada;
 • mesečna zarada za zaposlenog novonastanjenog obveznika mora biti veća od 264.684 dinara za novnosatanjenog obeznika koji je u prethodnih 24 meseca nije boravio na teritoriji RS
 • mesečna zarada za zaposlenog novonastanjenog obveznika mora biti veća od 176.456 dinara i taj zaposleni mora da ima manje od 40 godina i da je u prethodnih 12 meseci pretežno boravio van teritorije Srbije radi daljeg školovanja ili usavršavanja.

 

Kod razmatranja olakšica za zarade novonastanjenog obveznika moraju se utvrditi:

 1. a) Osnovica poreza na zaradu za novonastanjeno obveznika
 2. b) Osnovica doprinosa na zaradu za novonastanjeno obveznika
 3. c) Ko se smatra kvalifikovanim poslodavcem
 4. d) Ko se smatra kvalifikovanim novonastanjenim obveznikom
 5. e) Rok trajanja poreske olakšice
 6. f) Dokazivanje ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na poresku olakšicu
 7. g) Primer obračuna poreza i dobrinosa za novonastanjenog obveznik

 

Sve ovo ukazuje na složenost i obimnost procesa utvrđivanja olakšice za zarade novonastanjenih obveznika i nameće potrebu za taksativnim razmatranjem svakog segmenta. Za sve razrešenje nedoumica koje imate tim Kreativnih finansija Vam stoji na raspolaganju.

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *