IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE – CASH FLOW

9 septembra, 20210
Izvestaj-o-tokovima-gotovine.jpg

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE – CASH FLOW

Bilans stanja i bilans uspeha su tradicionalni finansijski izveštaji, ali pored njih jako bitan je i set izveštaja gde najveci znacaj ima cash flow – izveštaj o tokovima gotovine.
Tokovi gotovine svrstavaju se u tri kategorije:

– gotovinu iz poslovnih aktivnosti sto znaci novcane prilive i odlive povezane sa osnovnom delatnoscu

– gotovina iz aktivnosti investiranja se odnosi na novcane prilive i odlive povezane sa kupovinom i prodajom dugorocnih sredstava i investicija i

– gotovina iz aktivnosti finansiranja koja se odnosi na novcane prilive i odlive koji su povezani sa hratijama od vrednosti izdate od strane preduzeca ili tokove koji dovode do promene na kapitalu.

Tokove gotovine je najbolje razumeti da li se i kako transakcije odnose na evidenciju kroz racun gotovine, tj. da li dolazi do njegovog smanjenja ili povecanja. Cash flow se cesto, pored zakonske obaveze za preduzeca koja su razvrstana kao mala, srednja i velika, primenjuje i na mesecnom, pa i nedeljnom nivou kao vid evidencije koja pruza informacije upravljackom menadzmentu za kreiranje poslovnih transakcija u kracem vremnskom periodu.

Tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti ukljucuju promene na saldu racuna tekucih sredstava i tekucih obaveza preduzeca koja se odnose na:

– potrazivanja od kupaca                      – zalihe

– avanse                                             – ostala tekuca sredstva

– obaveze prema dobavljacima              – obaveze za zarade

– obaveze za poreze i doprinose             – obavze za kamate

– obaveze za poreze                             – i sve ostale kratkorocne obaveze i sl.

Tokovi gotovine iz aktivnosti investiranja odnose se na promena na saldima racuna dugorocnih sredstava i to

– dugorocne investicije

– zemljiste

– gradjevinski objekti

– oprema

– trasportna sredstva

– namestaj i sl.

Kada je rec o tokovima gotovine iz aktivnosti finansiranja onda posmatramo promene na saldima racuna dugorocnih obaveza i kapitala, a pre svega na:

– obaveze po emisiji obveznica

– obaveze po dugorocnim kreditima

– kapitala

– nerasporedjene dobiti

Deo izveštaj o tokovima gotovine priprema se indirektnim metodom za salda racuna tekucih sredstava i obaveza preduzeca. Ovo znaci da promene na racunima gotovine utvrdjuju indirektono saglasno promenama u saldu racuna potrazivanja i obaveza. Deo izveštaja o tokovima gotovine koji se odnosi na tokove gotovine iz aktivnosti investiranja i aktivnosti finansiranja utvrdjuje se direktnim metodom kao smanjenje gotovine ili isplata dividende i sl. pozitivne promene dovode do povecanja novcanih tokova, a negativne do njihovg smanjivanja.

Posle pojedinacno utvrdjujenih tokova gotivne iz poslovnih, investicionih i finansijskih aktivnosti kompletira se izvestaj, tacnije utvrdjuju se zbir neto tokova gotovine. Ova promena u novcanog toka pokazuje kumulatine promene u gotovini za odredjeni vremenski period koji smo posmatrali.

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *