Finansijski Izveštaj: Detaljan Pregled i Značaj

8 септембра, 20210
Finansijski-izvestaj.jpg

Uvod u Finansijske Izveštaje

S promenama Zakona o računovodstvu iz 2020. godine, primenjivim od 2021., finansijski izveštaji su doživeli značajne izmene, posebno u pogledu rokova predaje i uvodjenja napomena uz bilanse.

Bilans Stanja

Bilans stanja pruža pregled imovine preduzeća na određeni dan, sa detaljnim uvidom u aktivu (sredstva) i pasivu (izvori sredstava).

Aktiva

  • Poslovna Sredstva: Osnovna i obrtna sredstva.
  • Vanposlovna Sredstva: Sredstva rezervi.

Pasiva

  • Izvori Sredstava: Kapital, krediti, različite obaveze.
  • Sopstveni i Pozajmljeni Izvori: Kapital (akcijski, društveni itd.) i obaveze prema bankama, kreditorima.

Bilans Uspeha

Bilans uspeha prikazuje profitabilnost preduzeća, konfrontirajući ukupne troškove s ukupnim prihodima. Rezultat je neto dobitak ili gubitak.

Napomene uz Finansijske Izveštaje

Napomene uz finansijske izveštaje dodatno objašnjavaju bilansne pozicije, pružajući važne informacije koje povećavaju upotrebnu vrednost izveštaja.

Značaj Finansijskih Izveštaja

  • Transparentnost: Pružaju jasan uvid u finansijski položaj preduzeća.
  • Odlučivanje: Korisne su kako za interne (menadžment, vlasnici) tako i za eksterne korisnike (investitori, banke).
  • Regulativa: U skladu su sa zakonskim propisima, obezbeđujući pravilno finansijsko izveštavanje.

Usluge

Pored sastavljanja finansijskih izveštaja, naša firma pruža i usluge računovodstva, knjigovodstva, poreskog savetovanja, pravnih, bankarskih, i imigracionih usluga, kao i poresku reviziju.

Zaključak

Finansijski izveštaji su ključni za razumevanje ekonomske situacije preduzeća, pružajući sveobuhvatan uvid u njegovu finansijsku stabilnost i efikasnost poslovanja. Napomene uz izveštaje dodatno obogaćuju i pojašnjavaju finansijske podatke, čineći ih još korisnijim alatom za analizu i planiranje.

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *