Finansijski izveštaj – Završni račun pravnih lica i preduzetnika

14 марта, 20230
zavrsni-racun.jpg

Završni račun, kao ključni finansijski izveštaj, predstavlja godišnji pregled poslovanja firme ili preduzetnika koji su obavezni da vode dvojno knjigovodstvo. Ovaj izveštaj daje jasnu sliku poslovnih rezultata na kraju fiskalne godine, sa datumom zaključenja 31. decembra, ili u slučajevima vanrednih okolnosti, kao što su likvidacija ili stečaj, na odgovarajući datum u skladu sa relevantnim odlukama.

 

Obaveznici podnošenja finansijskih izveštaja

Obavezu podnošenja finansijskog izveštaja imaju:

  • Privredna društva,
  • Javna preduzeća,
  • Banke,
  • Društva za osiguranje,
  • Davalac finansijskog lizinga,
  • Dobrovoljni penzijski fondovi,
  • Zadruge,
  • Ogranci,
  • Preduzetnici,
  • Zadružni fondovi.

Svi oni koji vode knjigovodstvo po sistemu dvojnog knjigovodstva dužni su da sastave i podnesu finansijski izveštaj.

Kategorizacija pravnih lica

Pravna lica i preduzetnici klasifikuju se kao mikro, mala, srednja ili velika, na osnovu kriterijuma propisanih Zakonom o računovodstvu. Kategorizacija se vrši prema prosečnom broju zaposlenih, poslovnom prihodu i ukupnoj aktivi na dan bilansa.

Obaveza revizije

Pravna lica i preduzetnici koji su kategorisani kao velika ili srednja, kao i oni čiji ukupni prihod premašuje 4,4 miliona evra, imaju zakonsku obavezu da izvrše reviziju svog redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja.

Sastavljanje finansijskih izveštaja

Finansijski izveštaji mogu se sastavljati godišnje, polugodišnje, kvartalno ili za kraće vremenske periode. Privredni subjekti koji menjaju period izveštavanja dužni su da objave razloge za to i istaknu da se izveštaji za različite periode ne mogu neposredno upoređivati.

Bilans stanja i uspeha

Bilans stanja i bilans uspeha su dve osnovne komponente finansijskog izveštavanja. Bilans stanja daje pregled imovine, obaveza i kapitala privrednog subjekta, dok bilans uspeha prikazuje prihode i rashode za definisani period i omogućava ocenu profitabilnosti.

Podnošenje finansijskih izveštaja

Svi finansijski izveštaji i poreski bilansi moraju se predati elektronski, potpisani kvalifikovanim elektronskim potpisom od strane zakonskog zastupnika. Oni koji nisu imali promet ili imovinu u poslovnim knjigama za određenu godinu, dužni su da dostave izveštaj o neaktivnosti. Za validnost izveštaja, neophodno je da lice koje sastavlja finansijske izveštaje bude upisano u registar pružalaca računovodstvenih usluga.

Rokovi za podnošenje

Finansijski izveštaji za prethodnu godinu podnose se Agenciji za privredne registre do 31. marta tekuće godine.

Napomene

Pravna lica i preduzetnici koji podnose finansijske izveštaje za 2022. godinu moraju imati na umu da izveštaji sačinjeni od strane onih koji nisu registrovani u Registru pružalaca računovodstvenih usluga neće biti obrađeni ni objavljeni.

Za sve nedoumice u vezi sa finansijskim izveštavanjem, stručnjaci iz oblasti računovodstva, poput tima Creative Finance, stoje na raspolaganju za savete i podršku.

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *