Poreske olakšice za novoangžovane radnike

2 марта, 20230
olaksice-za-novozaposlene.jpg

Dokazivanje ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na poresku olakšicu

Pravilnikom o načinu ostvarivanja prava na umanjenje osnovice poreza na zarade za novonastanjenog obveznika (Pravilnik) propisuje se kako pravna lica mogu iskoristiti određene poreske olakšice. Da bi se ispunili uslovi, novonastanjeni obveznik mora zasnovati radni odnos na neodređeno vreme sa kvalifikovanim poslodavcem, koji nije povezano lice sa prethodnim poslodavcem obveznika.

Dokumentacija potrebna za dokazivanje ispunjenosti uslova:

  1. Pisane izjave kvalifikovanog poslodavca i novonastanjenog obveznika o nepostojanju povezanosti sa prethodnim poslodavcem.
  2. Dokumentacija koju kvalifikovani poslodavac pribavlja od novonastanjenog obveznika, kao što su:
    • Potvrda o promeni prebivališta ili boravišta,
    • Dokaz o odobrenom privremenom boravku ili stalnom nastanjenju u Srbiji za strane državljane.

Dokumentacija o periodu boravka na teritoriji Srbije:

Za osobe koje nisu pretežno boravile u Srbiji u prethodnom periodu ili su se nalazile van Srbije zbog školovanja ili usavršavanja, potrebno je pribaviti potvrde o boravku izvan Srbije ili izjave o razlozima boravka.

Dokumentacija o nastanjenju na teritoriji Srbije:

Novonastanjeni obveznik treba da dostavi dokaze o pravu svojine na nepokretnosti ili o zakupu, kao i pisanu izjavu o nameri boravka na teritoriji Srbije, uz relevantne uverenje o prebivalištu ili boravištu.

Rok za pribavljanje dokumentacije:

Kvalifikovani poslodavac dužan je da pribavi neophodnu dokumentaciju pre isplate prve zarade koja podleže olakšicama. Novonastanjeni obveznik treba da dostavi dodatnu dokumentaciju u roku od 180 dana od zaključenja ugovora o radu.

Pribavljanje dokumentacije u slučaju promene poslodavca:

Ako novonastanjeni obveznik promeni poslodavca, novi poslodavac dužan je da pribavi dokumentaciju o ispunjenju uslova kod prethodnog poslodavca i dokumentaciju koja se pribavlja tokom ostvarivanja prava na umanjenje osnovice.

Matematički prikaz primene olakšice:

Primer za bruto zaradu od 300.000 dinara:

  • Bez olakšice: Porez i doprinosi na teret radnika i poslodavca iznose ukupno 130.179 dinara.
  • Sa olakšicom od 70%: Porez i doprinosi se značajno smanjuju, a osnovica za obračun je smanjena na 90.000 dinara.

Ove olakšice imaju za cilj da podstaknu zapošljavanje i investiranje u Srbiji, naročito za novonastanjenike i strane državljane koji odluče da posluju i žive u Srbiji.

Za bilo kakve nejasnoće ili dodatne informacije, kao i za stručnu podršku pri podnošenju neophodne dokumentacije, stručni tim Creative Finance stoji na raspolaganju.

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *