Besplatne konsultacije za sve one koji su imali priliv u / iz inostranstva

19 октобра, 20200
Besplatne-konsultacije.jpg

Besplatne konsultacije za sve one koji su imali priliv u ili iz inostranstva

Poreska uprava Republike Srbijе je na osnovu raspoloživih podataka o uplatama iz inostranstva i poređenja tih podataka sa podnetim poreskim prijavama utvrdila visoku stopu nepoštovanja poreskih propisa. Zato je Poreska uprava na zvaničnom sajtu pozvala na samoinicijativno prijavljivanje fizičkih lica koja su ostvarila prihode u inostranstu ili iz inostranstva, a nisu u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana taj prihod prijavili u roku, da to učine samoinicijativno kako bi izbegli prekršajnu odgovornost.

Prevodioci, konsultanti, IT stručnjaci, grafički dizajneri i ostali dizajneri, online časovi stranih jezika, usluge promocije i druge vrste usluga kao i svi Vi koji ste novac dobijali iz inostrastva, nalazite se u grupi onih na koje se ovaj poziv Poreske uprave odnosi.

Tako da ukoliko ste kao fizičko lice imali prilive u ili iz inostranstva po osnovu neke delatnosti, a niste obračunali porez (i doprinose ako niste po nekom osnovu socijalno osigurani) i podneli poresku prijavu u zakonskom roku od 30 dana tu smo za konsultacije, obračun i optimizaciju poreza za prošli i za naredi period.

Molimo vas da nas kontaktirate za više informacija.

Vaš CF team.

EditorCF


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *