Rok za predaju porskih bilansa i poreskih prijava 29. juna 2022.godine i to: - Creative Finance

Rok za predaju porskih bilansa i poreskih prijava 29. juna 2022.godine i to:

Title:

Description:

Rok za predaju porskih bilansa i poreskih prijava 29. juna 2022.godine i to:
Podnošenje poreske prijave, poreskog bilansa i dokumentacije

– Poreska prijava PDP za akontaciono i konačno utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica

– Poreski bilansa PB1 za 2021.godinu kao i

– Poreski bilans PBN za nedobitne organizacije koje primenjuju kontni plan za budžetski sistem

– Poreski bilans PBN1 za nedobitne organizacije koje primenjuju kontni plan za privredna društva, zadruge i preduzetnike, odnosno kontni plan za druga pravna lica

– Poreski bilans PBN2 za nedobitne organizacije koje primenjuju kontni okvir za banke

– Poreski bilans PBN3 za nedobitne organizacije koje primenjuju kontni okvir za Narodnu Banku Srbije


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *