Portfolio Archive - Creative Finance

Pratite svakodnevna dešavanja iz sveta Kreativnih Finansija.
23 juna, 2022
Potvrda-o-placenim-porezima-i-doprinosima.jpg

Rok za predaju porskih bilansa i poreskih prijava 29. juna 2022.godine i to:
Podnošenje poreske prijave, poreskog bilansa i dokumentacije

– Poreska prijava PDP za akontaciono i konačno utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica

– Poreski bilansa PB1 za 2021.godinu kao i

– Poreski bilans PBN za nedobitne organizacije koje primenjuju kontni plan za budžetski sistem

– Poreski bilans PBN1 za nedobitne organizacije koje primenjuju kontni plan za privredna društva, zadruge i preduzetnike, odnosno kontni plan za druga pravna lica

– Poreski bilans PBN2 za nedobitne organizacije koje primenjuju kontni okvir za banke

– Poreski bilans PBN3 za nedobitne organizacije koje primenjuju kontni okvir za Narodnu Banku Srbije


7 juna, 2022
paypall-payoneer-placanje.jpg

Prema Zakonu o deviznom poslovanju, naplata i plaćanja ka inostranim 
rezidentima su dozvoljena preko stranih institucija prlatnog novca, ali isključivo 
po osnovu elektronske kupoprodaje robe i usluga. 
Lista institucija iz trećih zemalja koje posluju u skladu sa Zaknom o deviznom 
poslovanju nalazi se na sajtu Narodne banke Srbije na linku: 
Lista_IEN_trece_drzave   (2).xls   (nbs.rs).