Portfolio Archive - Creative Finance

Pratite svakodnevna dešavanja iz sveta Kreativnih Finansija.
Potvrda-o-placenim-porezima-i-doprinosima.jpg
23 juna, 20220

Rok za predaju porskih bilansa i poreskih prijava 29. juna 2022.godine i to:
Podnošenje poreske prijave, poreskog bilansa i dokumentacije

– Poreska prijava PDP za akontaciono i konačno utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica

– Poreski bilansa PB1 za 2021.godinu kao i

– Poreski bilans PBN za nedobitne organizacije koje primenjuju kontni plan za budžetski sistem

– Poreski bilans PBN1 za nedobitne organizacije koje primenjuju kontni plan za privredna društva, zadruge i preduzetnike, odnosno kontni plan za druga pravna lica

– Poreski bilans PBN2 za nedobitne organizacije koje primenjuju kontni okvir za banke

– Poreski bilans PBN3 za nedobitne organizacije koje primenjuju kontni okvir za Narodnu Banku Srbije

paypall-payoneer-placanje.jpg
7 juna, 20220
Prema Zakonu o deviznom poslovanju, naplata i plaćanja ka inostranim 
rezidentima su dozvoljena preko stranih institucija prlatnog novca, ali isključivo 
po osnovu elektronske kupoprodaje robe i usluga. 
Lista institucija iz trećih zemalja koje posluju u skladu sa Zaknom o deviznom 
poslovanju nalazi se na sajtu Narodne banke Srbije na linku: 
Lista_IEN_trece_drzave   (2).xls   (nbs.rs). 
google-pdv.jpg
7 juna, 20220
Od 01.07.2022. svi korisnici Google Cloud i Google Workspace u Srbiji dobijaće 
račune sa iskazanim PDV-om po stopi od 20%. Ovaj posao ce u ime Googla 
obavljati Deloitte doo Beograd, kao njihov poreski punomoćnik. 
placanje-racun.jpg
7 juna, 20220
Ministarstvo finanasija promenilo je Pravilnik kojim se uređuje način izdavanja 
fiskalnih računa krajem aprila. Od 13.05.2022. većina obveznika prilikom 
izdavanja fiskalnih računa, na samom fiskalnom uređaju, bira način plaćanja 
koji kupac zaista i koristi.