EditorCF, Author at Creative Finance

wts-1.png
14 aprila, 20210

Rashode svoje suverene vlasti država pokriva iz sopstvene ekonomske delatnosti, crpeći ekonomsku snagu gradjana ili uzimanjem dela dobiti pravnih lica. Porezi su uvek bolan doprinos državi jer ona za uzimanja od gradjana i privrede ne daje nikakvu naknadu niti uslugu.

cf_v2_srb_verzija.png
22 februara, 20210

Izbegavanje dvostrukog oporezivanja predstavlja sistem pravnih odredbi, pravnih i srodnih instrumenata i, u krajnjoj liniji, zajedničku težnju državnih, odnosno poreskih struktura i, sa druge strane, fizičkih i pravnih lica kao nosilaca poreskih obaveza, da isti (dohodak) prihod, kao i ista lica – ne budu dva puta oporezivana...

analiza-troskova.jpg
15 decembra, 20200

Osnovni cilj svakog poslovanja je maksimizacija rezultata. S obzirom da je profit razlika između prihoda i rashoda poslovanja, od njihovog pravilnog sagledavanja zavisi i uspešnost našeg poslovanja. Postupci kojima što pravilnije sagledavamo uspešnost poslovanja odnose se na dve faze...

bussines-man-illustration-1.png
8 decembra, 20200

Započinjanje poslovne aktivnosti od ideje do konačne realizacije je dug i naporan put, često pun nedoumica, izazova i velikog broja informacija koje treba složiti. Izbor pravnog oblika buduće poslovne aktivnosti umnogome može olakšati ili otežati redovno poslovanje, jer ovaj izbor znači pravilno postavljanje temelja, dobro strukturiranje i definisanje poslovne aktivnosti. 

3-copy.jpg
10 novembra, 20200

Kako se obračunava porez na dobit pravnih lica, a kako porez na dohodak građana? Koji su prihodi oslobođeni poreza na dobit i koje poreske podsticaje i olakšice zakonodavac u Srbiji omogućava pravnim licima? Koje sve poreze su dužni da plaćaju građani Srbije i da li su i nerezidenti obavezni da plaćaju porez Srbiji?

Minimizing-tax-payments-in-Europe-will-become-more-difficult-2.png
10 novembra, 20200

Međunarodni dan računovodstva ili svetski dan računovodja, obeležava se širom sveta svake godine kako bi se odalo priznanje računovodstvenom esnafu. Računovođe rade izuzetno izazovan i stresan posao koji vrlo malo ljudi želi da radi. Danas složene poslovne strukture iziskuju visokokvalitetni rad računovođa koji se nose sa...