Stefan, Author at Creative Finance - Stranica 2 od 8

oduzimanje-pib-a.jpg
6 decembra, 20220

Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Pravilnikom o poreskom identifikacionom broju i Pravilnikom o dodeli poreskog identifikacionog broja pravnim licima, preduzetnicima i drugim subjektima za čiju je registraciju nadležna Agencija za privredne registre, propisani su pojam PIB-a, njegovo korišćenje u postupku i dokumenta u koja se unosi, obveznici koji su dužni da imaju PIB, postupak, način i rokovi određivanja PIB-a, kao i razlozi za oduzimanje PIB-a.

test-samostalnosti-preduzetnika.jpg
29 novembra, 20220

Narodna skupština Republike Srbije je u decembru 2019.godine usvojila izmene i dopune Zakona o prezu na dohodak građana kojim se uvodi, između ostalog, i test samostalnosti preduzetnika. Jedan o ciljeva ove izmene, pomenutog Zakona, je da se napravi razlika između “nesamostanolog“ preduzetnika i “samostalnog“ i to tako što će prihod   “nesamostanolog“ preduzetnika ostaven od usluga koje pruža neformalnom poslodavcu oporezovati po višim stopama u odnosu na prihod od samostalne delatnosti koje “samostalan“...

Otvaranje-preduzetnika-Preduzetnici-u-Srbiji.jpg
17 novembra, 20220

svi oni koji su svesni da bez obzira što se bave jednom  poslovnom aktivnošću, moraju je pravno definisati i najpodobniji oblik za to je odlučiti se biti preduzetnik. Naravno ovo uz pretpostavku da su prošli tri ključne pretpostavke svake biznis ideje: izvodljivost, poželjnost i isplativost. Sam postupak registracije se odvija kod nadležne Agencije za privredne registre (skraćeno APR) i od 2018. godine to se može uratiti i elktronski.

porezi-i-doprinosi-zakon-o-radu.jpg
12 novembra, 20220

Zarada zaposlenih je izazov sa kojim se susreću svi poslodavci, jer sa jedne strane to je odnos poslodavca sa svojim zaposlenim, ali i poslodavca sa državom. Zakon o radu reguliše odnos izmešu poslodavca i zaposlenog s jedne strane i Zakon o porezu na dohodak građana i Zakon o obaveznom socijalnom osiguranju između poslodavca i države,

gubitak-prava-na-pausal.jpg
4 novembra, 20220

Jednako kao što postoje uslovi koji se moraju ispuniti da bi se stekao status preduzetnika paušalca, tako postoje uslovi kojih se morate pridržavati da bi ste ostali u tom statusu. Prvi uslov odnosi se na godisnji prihod, a drugi na ukupni promet u kontinuitetu od godine dana. Prvi limit je 6 miliona, drugi 8 miliona i ulazak u sistem PDV-a.

preduzetnici-pausalci.jpg
26 oktobra, 20220

Preduzetnici koji ispunjavaju uslove da porez na prihode od samostalne delatnosti plaćaju u paušalnom iznosu najkasnije do 31.10. tekuće godine, za naradenu godinu podnose zahtev za paušalno oporezivanje elektronski preko portala Poreske uprave.    

online-prodaja.jpg
18 oktobra, 20220

Od 01.05.2022. godine, privredna društva i preduzetnici koji se bave internet prodajom, dužni su da za svaku prodaju izdaju fiskalni račun. Ova obaveza važi i u slučaju isporuke putem posrednika, i ne zavisi od toga da li je trgovac u PDV-u, na koji način naplaćuje prodaju itd...

Predstavnistvo-stranog-pravnog-lica.jpg
1 oktobra, 20220

Predstavništvo stranog pravnog lica nema svojstvo pravnog lica shodno odredbama zakona kojim se uređuju privredna društva, da nije stalna poslovna jedinica prema odredbama zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica (ne obavlja delatnost, već samo prethodne i pripremne radnje za zaključivanje ugovora) kao i da ne vodi poslovne knjige u skladu sa propisima kojima se uređuje računovodstvo.

koliko-je-firma-moja.jpg
22 septembra, 20220

Kada kažemo firma mislimo na DOO. Društvo sa ograničenom odgovornošću je kombinacija elemenata društva lica i društva kapitala i u tome leži razlog najveće brojnosti ovog oblika privrednog društva. Tako, za svakog osnivača je jedan od opredeljujućih kriterijuma za osnivanje doo je ne postojanje odgovornosti za obaveze privrednog društva ličnom imovinom, već snošenje rizika poslovanja društva do visine uloženih sredstva u društvo...

Porez-na-dobit-po-odbitku.jpg
7 septembra, 20220

Porez po odbitku ili porez na izvoru (withholding tax) označava iznos poreza koji isplatilac dohotka ili dobiti zadržava i uplaćuje na račun poreskih vlasti u ime i za račun poreskog obveznika. Kada se o porezu po odbitku govori u kontekstu Zakona, misli se na tehniku ubiranja poreza poreza na dobit u državi u kojoj je nerezidentno pravno lice steklo dobit tj u konkretnom slučaju u Republici Srbiji.