Stefan, Author at Creative Finance

samostalni-preduzetnici.jpg
19 januara, 20230

U predthodnim tekstovima pisali smo o složenosti Zakona o porezu na dohodak građana i tome koliko i koje sve prihode su obuhvatćene ovim zakonom. Među vrlo značajnim prihodma se smatra i prihod od samostalne delatnosti. Poresko zakonodavstvo Srbije je pitanje bavljenja samosatalnom delatnošću rešilo kroz mogućnost da se preduzetnici opredele na paušalno oprezivanje ili oporezivanje prema stvarno ostvarenom prihodu.

porez-na-dohodak-gradjana.jpg
10 januara, 20230

Porez na dohodak građana je u poreskom sistemu Srbije regulisan Zakonom o porezu na dohodak građana. Ovim zakonom utvrđuje se način i postupak oporezivanja fizičkih lica koja ostvaruju dohodak. Svedoci smo da je ovaj poreski oblik jedan od najsloženijih za razumevanje ne samo nerezidenata već i samih rezidenata Srbije.

predaja-finansijskih-izvestaja.jpg
22 decembra, 20220

Novine koje se odnose na sasatavljanje i predaju finansijskih izvštaja za poslovnu 2022. godinu nalaze se u članu 16. stav 1. Zakona. Naime tu je uređeno da se vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja za pravno lice, odnosno preduzetnike može poveriti ugovorom u skladu sa zakonom, pravnom licu ili preduzetniku, koji je upisan u Registar pružalaca računovodstvenih usluga...

vracanje-pib-a.jpg
15 decembra, 20220

  Ukoliko je razlog oduzimanja PIB-a poreski dug kao što to i jeste najčešći slučaj, potrebno je najpre izvršiti uvid u strukturu dugovanja, radi provere da li su određena potraživanja zastarela ili su pogrešno knjižena, pa u skladu sa time podneti i odgovarajuće zahteve nadležnoj filijali poreske uprave.

oduzimanje-pib-a.jpg
6 decembra, 20220

Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Pravilnikom o poreskom identifikacionom broju i Pravilnikom o dodeli poreskog identifikacionog broja pravnim licima, preduzetnicima i drugim subjektima za čiju je registraciju nadležna Agencija za privredne registre, propisani su pojam PIB-a, njegovo korišćenje u postupku i dokumenta u koja se unosi, obveznici koji su dužni da imaju PIB, postupak, način i rokovi određivanja PIB-a, kao i razlozi za oduzimanje PIB-a.

test-samostalnosti-preduzetnika.jpg
29 novembra, 20220

Narodna skupština Republike Srbije je u decembru 2019.godine usvojila izmene i dopune Zakona o prezu na dohodak građana kojim se uvodi, između ostalog, i test samostalnosti preduzetnika. Jedan o ciljeva ove izmene, pomenutog Zakona, je da se napravi razlika između “nesamostanolog“ preduzetnika i “samostalnog“ i to tako što će prihod   “nesamostanolog“ preduzetnika ostaven od usluga koje pruža neformalnom poslodavcu oporezovati po višim stopama u odnosu na prihod od samostalne delatnosti koje “samostalan“...

Otvaranje-preduzetnika-Preduzetnici-u-Srbiji.jpg
17 novembra, 20220

svi oni koji su svesni da bez obzira što se bave jednom  poslovnom aktivnošću, moraju je pravno definisati i najpodobniji oblik za to je odlučiti se biti preduzetnik. Naravno ovo uz pretpostavku da su prošli tri ključne pretpostavke svake biznis ideje: izvodljivost, poželjnost i isplativost. Sam postupak registracije se odvija kod nadležne Agencije za privredne registre (skraćeno APR) i od 2018. godine to se može uratiti i elktronski.

porezi-i-doprinosi-zakon-o-radu.jpg
12 novembra, 20220

Zarada zaposlenih je izazov sa kojim se susreću svi poslodavci, jer sa jedne strane to je odnos poslodavca sa svojim zaposlenim, ali i poslodavca sa državom. Zakon o radu reguliše odnos izmešu poslodavca i zaposlenog s jedne strane i Zakon o porezu na dohodak građana i Zakon o obaveznom socijalnom osiguranju između poslodavca i države,

gubitak-prava-na-pausal.jpg
4 novembra, 20220

Jednako kao što postoje uslovi koji se moraju ispuniti da bi se stekao status preduzetnika paušalca, tako postoje uslovi kojih se morate pridržavati da bi ste ostali u tom statusu. Prvi uslov odnosi se na godisnji prihod, a drugi na ukupni promet u kontinuitetu od godine dana. Prvi limit je 6 miliona, drugi 8 miliona i ulazak u sistem PDV-a.

preduzetnici-pausalci.jpg
26 oktobra, 20220

Preduzetnici koji ispunjavaju uslove da porez na prihode od samostalne delatnosti plaćaju u paušalnom iznosu najkasnije do 31.10. tekuće godine, za naradenu godinu podnose zahtev za paušalno oporezivanje elektronski preko portala Poreske uprave.