Stefan, Author at Creative Finance

25 aprila, 2022
porez-na-dobit-u-srbiji.jpg

Porez na dobit pravnih lica u Srbiji se utvrđuje samooporezivanjem od strane samog poreskog obveznika i to usklađivanjem računovodstvene dobiti iskazane u finansijskim izveštajima prpremljenim u skladu sa Pravilnikom MF ili u skladu sa MSFI sa nepriznatim troškovima i neoporezivanim prihodima...


13 aprila, 2022
Kazne-za-nepredaju-finansijskih-izvestaja.jpg

Zakon o računovodstvu („Sl.glasnik RS“ br.73/2019 i 44/2021) reguliše rokove dostavljanja finansijskih izveštaja za javno objavljivanje, tako da su pravna lica, odnosno preduzetnici bili dužni da za statističke potrebe i radi javnog objavljivanja dostave Agenciji za privredne registre do 31. marta finasijske izveštaje oni koji su imali promet odnosno izjave o neaktivnosti. Postavlja se pitanje šta se dešava sa onim privrednim subjektima koji nisu predali u roku finansijske izveštaje?


23 februara, 2022
kontrola-poreske-uprave.jpg

Poreska uprava koja je pod ingerencijom Ministarstva finansija ovlašćena je da vrši kontrolu ispravnosti obuhvatnosti i obračuna javnih prihoda  kroz poslovanja privrednih subjekata koji posluju na teritoriji Republike Srbije. Ministarstvo je to koje donosi godišnje planove kontrola koje sprovode nadležne Poreske uprave (kontrola poreske uprave).


18 februara, 2022
Neaktivnost-privrednih-subjekata.jpg

Objašnjenje o kojem ćemo pričati u ovom tekstu odnose se pre svega na približavanje ove teme vlasnicima i direktorima tzv. neaktivnih društava koji smatraju da ima osnova da umesto finansijskih izveštaja predaju izjavu o neaktivnosti (neaktivnost privrednih subjekata).