admin, Author at Creative Finance

15 marta, 2020
Kreativne-Finansije-1.jpg

Vaš poreski raj više ne ispunjava svoje ciljeve, Ali popularne alternative znače , da ćete morati da se odreknete od odbiti? Želite li da plaćate manje poreze? Dobrodošli u Srbiju! Poreski sistem Srbije spada u grupu jurisdikcija sa najnižim poreskim stopama u Evropi i ostaje znatno ispod evropskog proseka za poreske stope za preduzeća i pojedince u 2019. godini.