Kada cliché dobija pozitivno značenje?

7 avgusta, 20200
Kada-cliché-dobija-pozitivno-značenje_.jpg

Ukoliko posedujete svoje preduzeće, verujemo da ste često računovodstvo doživljavali kao obavezu. “Računovodstvena kultura”, mogla bi se uporediti sa redovnim pregledom kod zubara – nešto što najčešće odlažemo, a svesni smo značaja.  Međutim, ono što danas doživljavamo kao malu neprijatnost, sutra može prerasti u veliku.  Zvuči li to kao ustaljena fraza? Možda.
Ali, uobičajene fraze mogu ponuditi iznenađujuću količinu mudrosti kada se koriste na pravi način.
Jednom kada uspostavite efikasan knjigovodstveni sistem, imaćete daleko bolje rezultate po pitanju finansijske situacije Vaše kompanije. 

Vreme je novac
Vreme je danas postalo dragoceno, često imamo osećaj da se ubrzalo. Samim tim, od nas se očekuje da budemo sve brži i brži –  da se prilagođavamo. 

Uvedite sistem za praćenje naplate, a zatim proverite da li je uspostavljen postupak za njegovo praćenje u redovnim intervalima. Trebali biste imati plan za sistematsko bavljenje računima koji dospevaju na 30, 60 i 90 dana.

Ko rano rani dve sreće grabi
Odredite dan u mesecu za odlaganje sredstava u poreske svrhe, ili neka to bude svaki put kada Vaša kompanija napravi značajniju prodaju. Odredite poseban račun samo za sredstva koja će služiti za plaćanje poreza, jer tada nećete nenamerno trošiti novac koji nije vaš, i nećete se zaglaviti sa kaznama i kamatama koje mogu nastati kao rezultat.

Štednja za crne dane
Planiranje do pet godina unapred, deo je zdrave poslovne strategije. Ne dozvolite da Vas veliki troškovi iznenade kada ih najmanje očekujete. Ne samo troškovi, već i nepredviđene situacije na koje ne možete da utičete. Ono na šta sigurno možete uticati jeste planiranje i budžetiranje.  Budžetiranje korišćenja dohotka iz profitabilnih meseci za pokrivanje fiksnih troškova tokom manje profitabilnih, takođe je deo dobre poslovne strategije.

Dvaput proverite sve (i uvek pitajte)

Bez obzira da li radite u Excel-u ili ste angažovali svog računovođu, (ili ste old school pa beležite u svoj tefter),  važno je da pratite detalje. Važno je da u svakom trenutku tačno znate šta se dešava na vašem poslovnom planu.  Zahvaljujući računovodstvu, u stanju ste da pratite sve aktivnosti Vašeg poslovanja, što olakšava donošenje budućih poslovnih odluka. 

 

Ne zaboravite da je računovodstvo odraz Vašeg poslovanja. Ukoliko ste u potrazi za računovodstvenim uslugama ili savetima, možete se osloniti na nas. 

 

EditorCF


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *